Dansk undervandsarkæolog gør nye fund i antik handelshavn | Carlsbergfondet
Til oversigt

Dansk undervandsarkæolog gør nye fund i antik handelshavn

Danske Bjørn Lovén, hvis forskning er støttet af Carlsbergfondet, leder udgravningen af verdens måske vigtigste antikke handelshavn i byen Lechaion i det antikke Korinth. Forskerne har i 2017 gjort nye fund, der bl.a. beviser, at store områder af den indre og ydre del af havnen var i brug i den romerske periode.

Siden 2013 har danske forskere i samarbejde med græske myndigheder og forskere foretaget udgravninger i og omkring havnebyen Lechaion, der var et vigtigt omdrejningspunkt for handelen i Antikken. Nye fund og udgravninger gjort i 2017 øger markant forskernes viden om Korinth og Lechaion i den romerske periode. Der er nu bl.a. dokumenteret to monumentale moler i den Ydre Havn.

Leder af udgravningen, lektor Bjørn Lovén fra SAXO-Instituttet på Københavns Universitet, fortæller:

”Det er først her i 2017, at vi kan bevise, at store områder af den Indre og Ydre Havn var i brug i den romerske periode. Vi ved, at Julius Cæsar genkoloniserede Korinth i 44 f.Kr. Romerne havde lidt over et århundrede tidligere fuldstændigt ødelagt Korinth i 146 f.Kr. for at knuse Korinths handelsnetværk og militærmagt. Vores opdagelser kan være en del af det byggeprogram, som lå til grund for genopbygningen af Korinth og Lechaion, men det skal naturligvis bevises.”

Mystisk monument afdækket

I 2017 har forskerne også fundet et mystisk monument, der er opført i midten af Havnebassin 3, som fylder lidt mere end tre fodboldbaner. Ud fra fund af keramik kan forskerne se, at monumentet stammer fra det tidlige 1. årh. e.Kr.

”Interessant er det især, at monumentet ser ud til at være blevet ødelagt af et kraftigt jordskælv imellem 50 og 125 e.Kr. Antikke kilder beskriver et jordskælv, der ødelægger Korinth i 70’erne e.Kr. Det kan være denne naturkatastrofe, der ødelagde monumentet, og i så fald har vi fundet det første arkæologiske belæg herfor”, fortæller Bjørn Lovén om det nye fund.  

Under udgravningen fandt forskerne desuden meget veldefinerede arkæologiske depoter og organisk materiale som frø, nødder, frugtkerner, kviste, ben med skæremærker og bearbejdet træ i meget fin bevaringstilstand. Bjørn Lovén Forklarer:

"Fundene påviser, at vi har mulighed for at gøre flere sensationelle fund af trægenstande og andet organisk materiale, som stort set aldrig er bevaret på land i middelhavsområdet".

Projektets geomorfologer har endvidere ved hjælp af seks borekerneprøver taget på 10–15 meters dybde identificeret et fjerde havnebassin på størrelse med lidt mindre end seks fodboldbaner i den Ydre Havn.

Læs mere om de nye opdagelser på KUs hjemmeside

Lechaion - en af Antikkens tre vigtigste havne

Det antikke Korinths hovedhavn, Lechaion, var en af Antikkens tre vigtigste havne sammen med Athens havne i Piræus og Roms havne. Det, der gør Korinth helt speciel, er, at Lechaion med sikkerhed har været et hovedknudepunkt og handelscentrum fra 600 f.Kr. og langt op gennem historien. 

Bjørn Lovén siger:

”Omkring 160.000 turister flokkes hvert år til det antikke Korinth, der er en af de fem store antikke turistattraktioner i Grækenland. Da det var byens havnenetværk, der var grundlaget for byens rigdom, skal turisterne naturligvis også ned til havet, så det er vigtigt også at formidle havneområdets kultur og historie.”

Læs mere om Lechaion Harbour Project

Udgravningen sker i samarbejde med det græske kulturministerium og støttes ud over af Carlsbergfondet af Augustinus Fonden og Dronning Margrethes II’s Arkæologiske Fond.Til oversigt