Det Unge Akademi søger nye medlemmer | Carlsbergfondet
Til oversigt

Det Unge Akademi søger nye medlemmer

Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab indkalder ansøgninger fra unge, fremragende forskere med henblik på optagelse i akademiet per juni 2018. Ansøgninger modtages fra forskere inden for alle videnskabelige områder.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab oprettede i 2011 et akademi for unge forskere ved navn Det Unge Akademi. Akademiet har tre primære fokusområder: forskningspolitik, forskningsformidling og tværfaglighed.

Det Unge Akademi har overordnet til formål at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber samt danne rammen om tværdisciplinære debatter, som evt. kan kaste nyt lys over medlemmernes eget forskningsområde.

Læs mere om optagelse på Det Unge Akademis hjemmeside

Det Unge Akademi er baseret på aktivt medlemskab, og det forventes, at ansøgere interesserer sig for og har tilknytning til det danske forskningsmiljø. Et medlemskab varer fem år og opnås på baggrund af en ansøgning efterfulgt af et interview. Akademiets arbejdssprog er dansk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 1. marts 2018.

For yderligere information, kontakt Majka Holm, mh@royalacademy.dk, tlf. 33435315

Til oversigt