Disse historier hittede mest i 2018 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Disse historier hittede mest i 2018

Året der gik bød på i alt 120 nyhedshistorier fra Carlsbergfondet. Flest klik fik nyhederne om Carlsbergfondets hoveduddeling 2018 samt om fondets Opslag 2018. Men interessen var også stor for debatindlæg om forskning samt historier om bl.a. runefund i Ribe og kortlægning af danske udvandreres sprog i Argentina.

”Carlsbergfondet uddeler trecifret millionbeløb til dansk eliteforskning”. Sådan lød overskriften på det, der skulle blive den mest læste nyhedshistorie fra Carlsbergfondet i 2018. Nyheden, der er fra slutningen af november, annoncerede årets hoveduddeling af knap 170 millioner kroner til 224 forskere, som nu kan gå i gang med visionære videnskabelige forskningsaktiviteter inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Læs nyheden: Carlsbergfondet uddeler trecifret millionbeløb til dansk eliteforskning

Nummer to på listen over mest læste nyheder omhandlede også Carlsbergfondets forskningsmidler, nemlig fondets annoncering af Opslag 2018. Som vanligt blev der udbudt forskningsmidler til blandt andet postdocstipendier, internationaliseringsstipendier og ’distinguished’-stipendier målrettet nyansatte lektorer og tenure-track adjunkter. Alle midler har til formål at generere banebrydende forskningsresultater samt fremme talentudvikling, internationalisering og generationsskifte i dansk forskning.

Læs nyheden: Carlsbergfondet udbyder forskningsmidler 2018

Runefund og danske stemmer i Argentina

Stor interesse var der imidlertid også for historier om nye videnskabelige opdagelser og nybrud. Højt på listen over mest læste forskningshistorier i 2018 finder man eksempelvis en artikel om et sjældent dansk runefund gjort af danske arkæologer i Ribe. Fundet, der blandt andet talte en kam og et fragment fra et skrin med runer, blev gjort i forbindelse med det stort anlagte Semper Ardens-forskingsprojekt “Northern Emporium – the Archaeology of Network Urbanism in Viking Age Ribe”. 

Læs 'Semper Ardens-forskningsprojekt gør sjældent runefund i Ribe'

Et andet af Carlsbergfondets Semper Ardens-forskningsprojekter ’Danske stemmer’ trak også mange læsere. Projektet har kortlagt det danske sprogs udvikling blandt danske udvandrere og deres efterkommere i USA, Canada og Argentina. Forskerne har interviewet 130 dansktalende argentinere i løbet af projektet og har forsøgt at lave en karakteristik af det dansk, de taler i dag.

Læs 'Danske udvandreres sprog kortlagt'

Forskningsfrihed, fondsmodel og filosofisk frontløber

Men også debatindlæg og kronikker forfattet af Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher hittede i det forgangne år. Højest på kliklisten finder man kronikken ”Giv universiteterne og forskerne mere frihed”. Kronikken, der blev bragt i Politiken den 9. september, var en lettere omskrevet version af den tale, som Flemming Besenbacher holdt i forbindelse med Carlsbergfondets Forskningsprisfest søndag den 2. september på Glyptoteket.

Læs kronik: 'Giv universiteterne og forskerne mere frihed'

Andre debatindlæg med stor appeal var "Det haster med en ny dansk fondsmodel" og "Danmark skal også være filosofisk frontløber", der ligger højt på listen over ”mest klikkede” debatartikler i 2018.

Top 20 - de mest læste historier i 2018

Placering Nyhedshistorie Dato
1 Carlsbergfondet uddeler trecifret millionbeløb til dansk eliteforskning 23.11.2018
2 Carlsbergfondet udbyder forskningsmidler 2018 28.06.2018
3 Kronik: Giv universiteterne og forskerne mere frihed 09.09.2018
4 Debat: Det haster med en ny dansk fondsmodel 12.04.2018
5 Debat: Danmark skal også være filosofisk frontloeber  18.04.2018
6 Livestreaming nye offentlige foredrag i naturvidenskab i foråret 2018 31.01.2018
7 Seminar Humanistiske begreber til tiden 12.01.2018
8 Jan Kindberg Jacobsen modtager Dronning Margrethes Romerske Pris 2018 29.10.2018
9 Ny bog om Carlsbergfondets historie 22.10.2018
10 Den Danske Ordbog får ny synonym-funktion 12.01.2018
11 Folkemøde: Mød Carlsbergfamilien i Det Debatfri Telt 16.05.2018
12 Carlsbergfondet giver 8,5 mill kr til forskning i samspillet mellem-økonomi og miljø 06.06.2018
13 Foredrag vil et styrket Kina true verdensfreden 22.03.2018
14 Computerspil skal forene menneskelig og kunstig intelligens 22.06.2018
15 H.K.H. Kronprins Frederiks portræt afsløres på Det Nationalhistoriske Museum 18.05.2018
16 Danske udvandreres sprog kortlagt 02.11.2018
17 Knap én million gæster på Carlsbergfamiliens museer i 2017 17.01.2018
18 Ny bog om misinformation og make-believe 03.10.2018
19 Semper Ardens-forskningsprojekt gør sjældent runefund i Ribe 04.01.2018
20 Carlsbergfondet giver 4 millioner kroner til nyt kulturinstitut i Indien 17.04.2018
Til oversigt