Forskerteam udfolder fortidens hemmeligheder med nyeste teknologi | Carlsbergfondet
Til oversigt

Forskerteam udfolder fortidens hemmeligheder med nyeste teknologi

Den danske arkæolog Rubina Raja er helt fremme i moderne arkæologisk forskning med brug af computerteknologi og digital imaging til at afkode antikkens hemmeligheder.

Professor og klassisk arkæolog Rubina Raja fra Aarhus Universitet har med støtte fra bl.a. Carlsbergfondet sammen med et dansk-tysk forskerteam arbejdet i den berømte Dekapolis-by Jerash i Jordan siden 2011. Med fundet af en sammenrullet sølvplade indkapslet i bly blev arkæologernes opdagelses-teknikker for alvor sat på en prøve.

I 2014 fandt forskerne under deres udgravning af et tidlig islamisk hus en lille metalcontainer med en meget tynd komplekst rullet metalplade indeni. Metalpladen viste sig at være lavet af rent sølv blandet med lidt guld, og der var tekst synlig på den. Sådanne amuletter er kendt fra antikken, hvor de tjente til magisk beskyttelse.

Den 10 cm. lange sølvrulle (øverst) og blycontaineren (nederst) efter at være adskilt af en konservator. På sølvrullen ses linjer med inskriptioner.

Det specielle fund viste sig dog umuligt at folde ud uden at ødelægge det med risiko for, at metalpladen aldrig ville blive læst. Derfor blev rullen efter konservering og udtagning af containeren CT-scannet (computer-tomograferet). Derefter blev en filolog trænet i at bruge et specielt program udviklet til industrielle formål, der digitalt kan udfolde materialer. Efter analysen af sølvrullen er arkæologerne ikke i tvivl: Resultaterne af projektet er fabelagtige.

”Den lille sølvrulle på 4 x 10 cm. viste sig at være tæt beskrevet med 17 linjer af pseudo-arabisk skrift. Selvom skriften ikke kan læses, da den er pseudo, giver fundet en unik indsigt i fortsættelsen af semitiske og græsk-romerske magiske traditioner langt ind i den islamiske periode. Teksterne varierer meget og fortæller os om det kulturelle miljø og om den lokale og individuelle praksis på en række forskellige steder omkring Middelhavet”, siger professor Rubina Raja.

Det scannede tværsnit af sølvrullen afslører, hvordan den er foldet.

Udsnit af de scannede inskriptioner på sølvrullen.

Gennem antikken blev magiske amuletter ofte brugt til at holde de onde kræfter væk, og amuletterne blev skrevet på papyri, bly og sølv. Mens arkæologerne ofte kan rulle papyri ud og tyde inskriptionerne, er det desværre sjældent tilfældet med metalruller, der ofte er meget tynde og stramt rullet op. Der er stor risiko for at beskadige metallet, hvilket umuliggør læsning af rullernes indhold, og derfor beslutter arkæologerne ofte ikke at åbne rullerne.

Den digitale udrulning af den lille sølvrulle viser imidlertid, hvordan nutidens arkæologer er i stand til at forstå kulturelle fænomener gennem små objekter, når arkæologiske metoder, filologisk ekspertise, naturvidenskabelige metoder og digital imaging kombineres.

Formanden for Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher, er meget begejstret for den nye forskning: "Med kombinationen af de nyeste tværfaglige teknologier, har professor Rubina Raja og hendes fremragende forskerhold udviklet den moderne arkæologi og skabt banebrydende resultater. Kombination af CT-scanning og brug af digital billedbehandling fra industrielle formål på den lille sølvrulle, har skabt et gennembrud i bestræbelserne på at afdække dele af en stor fortælling fra fortiden - nemlig om der var en fortsættelse af eller ændring mellem den sene antikke periode og de tidlige islamiske perioder. Forskerne har nu vist, at dette er en langt mere kompleks fortælling end vi er vant til", siger han.

Det spektakulære fund og teknologien bag afdækningen af hemmelighederne i sølvrullen er beskrevet af Rubina Raja og hendes forskerkolleger i en artikel i forskningstidsskriftet Nature, Scientific Reports, som udkommer onsdag d. 9. december 2015:

Gry Hoffmann Barfod, John Møller Larsen, Achim Lichtenberger & Rubina Raja, “Revealing text in a complexly rolled silver scroll from Jerash with computed tomography and advanced imaging software”. Sci. Rep. 5, 17765; doi: 10.1038/srep17765 (2015).Til oversigt