Til oversigt

Indkaldelse af kandidater til Carlsbergfondets Forskningspriser 2021

Det er nu tid til at indstille kandidater til Carlsbergfondets Forskningspriser 2021. Frist for indstilling er mandag den 10. maj 2021 kl. 12.00.

Hvert år siden 2011 har Carlsbergfondet uddelt to store forskningspriser til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, som har bidraget afgørende til grundforskningen i Danmark. Grundet corona-situationen sidste år blev der imidlertid ikke uddelt Forskningspriser i 2020.

Nu indkaldes der igen kandidater til de to forskningspriser, som forventes overrakt af HKH Kronprinsessen ved en festlighed søndag den 5. september på Ny Carlsberg Glyptotek.

De to priser gives til aktive forskere uanset herkomst, som enten er ansat ved et dansk universitet / en dansk forskningsinstitution eller danske forskere i udlandet, der har bidraget afgørende til grundforskningen og nyder stor videnskabelig anerkendelse.

Priskomité udvælger prismodtagerne

Det er Videnskabernes Selskab, der står for indkaldelsen af kandidater, mens en international priskomité nedsat af Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet vil udvælge prismodtagerne. 

De indstillede kandidater vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Opnået særlige resultater og begået fremragende præstationer inden for forskning
  • Ændret, påvirket eller udfordret fagområder
  • Bidraget til forskningen ved at ny- eller gentænke data, teorier og/eller metoder
  • Være en rollemodel for yngre forskere
  • Alle forskningsinstitutioner i Danmark samt forskere i Danmark og udlandet kan indstille en kandidat. Alle kandidater skal være aktive forskere og må ikke være pensioneret på nomineringstidspunktet.

Kandidater, som tidligere har været nomineret, kan indstilles igen.

Det er ikke muligt at indstille sig selv.

Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets forskningspriser blev indstiftet i forbindelse med brygger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag i 2011. Priserne gives hvert år til hhv. en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker.

Hver prismodtager hædres med en million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersbevisning og 750.000 kr. støtte til videre forskning.

Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af laboratorieudstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Læs om tidligere modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser

Læs mere om indstillingsprocessen, formalia etc. hos Videnskabernes SelskabTil oversigt