Konference: Hvordan forberedes ph.d.-studerende bedst til et arbejde uden for universiteterne | Carlsbergfondet
Til oversigt

Konference: Hvordan forberedes ph.d.-studerende bedst til et arbejde uden for universiteterne

Hvor gearet er den danske ph.d.-uddannelse til at forberede færdiguddannede ph.d.er til et arbejdsliv uden for universiteterne? En konference, der afholdes i samarbejde med Carlsbergfondet, vil drøfte spørgsmålet og diskutere, hvordan der bedre kan bygges bro over kløften mellem studie- og arbejdsliv.

Et af formålene med det seneste årtis store optag af studerende på ph.d.-uddannelserne på de danske universiteter var at øge andelen af medarbejdere med en ph.d.-grad i den private sektor. Trods satsningen er andelen af medarbejdere med en ph.d.-grad dog stort set forblevet den samme. Det giver anledning til at diskutere, hvordan ph.d.-uddannelserne kan blive bedre til at forberede de ph.d.-studerende til et arbejde uden for universiteterne efter end studie.

Konferencen ”The Danish PhD Education: Preparing for work life outside universities?”, der er arrangeret i samarbejde med Carlsbergfondet, tager nu spørgsmålet op til drøftelse. Med foredrag og workshops, der involverer ph.d.-studerende og politiske interessenter, vil konferencen afsøge nye muligheder for uddannelsen og hjælpe ph.d.-studerende med at bygge bro mellem ph.d.-uddannelsen og beskæftigelse uden for universiteterne.

Konferencen er arrangeret af ph.d.-foreningerne på Københavns Universitet (UCAPS) og Syddansk Universitet (PAUSD) samt det nationale netværk for ph.d.-foreninger i Danmark (PAND) i samarbejde med Carlsbergfondet.

Konferencen finder sted i Videnskabernes Selskabs Gamle Mødesal i Carlsbergfondets domicil, H.C. Andersens Boulevard 35, 1553 Copenhagen V.

Tid og sted: Den 31. januar 2019, kl. 10.30-18.

Arrangementet er åbent for alle og deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig

Læs mere om konferencen ”The Danish PhD Education: Preparing for work life outside universities?" (PDF)

Gå til Københavns Universitets ph.d.-foreningTil oversigt