Lone Simonsen modtager Forskningskommunikationsprisen 2021 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Lone Simonsen modtager Forsknings-kommunikationsprisen 2021

Lone Simonsen, professor og pandemiforsker ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.

Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker, professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet, modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris 2021 for sin evne til på jordnær vis at formidle ny viden om corona-pandemien til danskerne.

Forskning har været altafgørende for både at forstå og løse den historiske krise, som har præget Danmark og resten af verden under corona-pandemien det seneste år. En af dem, der har været absolut bedst til at formidle sin forskning, er professor på Institut for Naturvidenskab på Roskilde Universitet Lone Simonsen. Hun bliver i dag hædret med Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris 2021 for at gøre kompliceret ny viden om corona-pandemien jordnær og relevant for danskerne i en kritisk tid.

Carlsbergfondet uddelte i april måned sidste år en Semper Ardens-bevilling til Lone Simonsen og projektet Matematiske pandemimodeller.

Læs mere om projektet

Siden har hun publiceret diverse resultater af bevillingen, senest i tidsskriftet PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences.

Læs mere om studiet

Se også Stay Curious-video med Lone Simonsen, hvor hun fortæller om sin forskning og udvikling af matematiske pandemimodeller

Stærke kommunikative evner og vilje til formidling

Juryen, der har vurderet kandidaterne til Forskningskommunikationsprisen 2021, består af formandskabet i Danmarks Frie Forskningsfond samt et ekspertpanel fra videnskabsmediet Videnskab.dk. Juryen fremhæver Lone Simonsens stærke kommunikative evner, viljen til at udtale sig ofte i tv og radio, og at hun effektivt benytter sin historiske indsigt til at sætte perspektiv på pandemien i et let forståeligt sprog.

Desuden har juryen vurderet, at Lone Simonsen udmærker sig ved at fortolke og viderebringe de mange data og sammenlignelige erfaringer fra historiske hændelser, så folk kan handle på et oplyst grundlag. 

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen siger om tildelingen af prisen til Lone Simonsen:

”Jeg har stor respekt for forskere, der stiller sig frem og fortæller os andre om den nyeste forskning. Under corona er det ekstra vigtigt, at alle har adgang til den nye viden, der løbende kommer frem. Især når det gælder et emne med så meget misinformation. Det har Lone Simonsen formået i meget høj grad. Derfor fortjener hun denne fine hæder”.

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”Jeg er oprigtig meget glad for, at Lone Simonsen tildeles årets Forskningskommunikationspris fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Lone Simonsen er en stor international kapacitet inden for sit felt, og hun er samtidig eminent til at formidle sin viden og indsigt på en både dybdegående og perspektiverende måde, så den bliver relevant for en bredere offentlighed. Denne evne er ikke mindst kommet til udtryk igennem det seneste år, hvor Lone Simonsen velvilligt er stillet op for at kommentere udviklingen i corona-pandemien. Det har vi naturligvis lagt mærke til i Carlsbergfondet, hvor vi er meget optagede af, at de forskere, vi støtter, også engagerer sig i at formidle deres forskningsresultater og går i dialog med offentligheden”.

Prisen overrækkes af Ane Halsboe-Jørgensen i dag kl. 14 i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle er velkomne til at overvære arrangementet via Zoom. 

Tilmeld dig her

Læs mere om Lone Simonsen


Om Forskningskommunikationsprisen 

Forskningskommunikationsprisen uddeles hvert år til en forsker, der gennem vedkommende formidling formår at skabe bred opmærksomhed om sin forskning. Uddannelses- og Forskningsministeren uddeler prisen under Forskningens Døgn. Prisen er indstillet af Danmarks Frie Forskningsfond. Med prisen følger 200.000 kroner.

De indstillede kandidater vurderes på baggrund af følgende kriterier:
  • Evnen til at engagere publikum uden for videnskabelige kredse og samtidig fastholde et højt fagligt niveau i såvel forskning som formidling.
  • Evnen til via formidling at øge forståelsen for forskningens betydning for samfundet.
  • Evnen til at formidle på inddragende og dialogskabende vis og dermed bidrage til en positiv vekselvirkning mellem videnskaben og det øvrige samfund.


Til oversigt