Stay Curious-videoserie | Carlsbergfondet
Du betaler med din opmærksomhed
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Aldrig har vi haft så meget information som nu. Men hvordan skelner vi mellem, hvad der er sandt, og hvad der er misinformation og fake news? Hør professor Vincent Hendricks fortælle om, hvor dyrebar din opmærksomhed er.

Digitalt diplomati
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Diplomati finder i dag ikke blot sted bag lukkede døre, men kan følges af alle på sociale medier. Hvad der før tog lang tid i forhandlingslokalet, sker nu øjeblikligt på Twitter. Professor Rebecca Adler-Nissen forsker i, hvad der sker, når udenrigspolitikken udfolder sig i den digitale tidsalder.

Fremtidens afgrøder
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ved hjælp af ny teknologi udvikler forskerne planter, der er mere tolerante overfor kulde, varme og tørke og dermed kan give et bedre høstudbytte. Forskningsdirektør Birgitte Skadhauge forsker i ældgamle planter, der kan vise vejen til bedre og mere bæredygtige afgrøder.

Palmyra og antikkens sociale medie
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ruinbyen Palmyra er et vigtigt arkæologisk område, hvor der i flere årtusinder har været bosættelser. I storhedstiden udgjorde Palmyra et knudepunkt i Romerriget. Professor Rubina Raja studerer palmyrenske gravportrætter, og hvad de kan fortælle om fortiden og os selv.

Robot-filosofi
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Robot-filosofi handler om sociale robotter, der er autonome og designet til at interagere med mennesker og andre robotter. Professor Johanna Seibt undersøger, hvad robotter gør ved mennesket, og hvad vi skal og ikke skal bruge dem til.

Globale problemer kræver globale løsninger
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Internationale domstole er politisk og juridisk vigtige og med til at fastholde stater på deres forpligtigelser. Professor Mikael Rask Madsen undersøger årsagerne og virkningerne af det stigende antal internationale domstole over hele verden.

På grænsen til livet
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Hvad vil det sige at være et menneske? Et for tidligt født barn er et ’liminalt’ liv - på grænsen mellem liv og død og person og ikke-person. Mette Nordahls Svendsen forsker i grænserne mellem liv og ikke-liv, der er socialt og kulturelt betingede. De er ikke naturskabte, men opstår i sociale praksisser.

Klimaforandringer ændrer på livet under havoverfladen
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Planktons sammensætning i havene er under forandring som følge af den globale opvarmning. Professor Thomas Kiørboe undersøger økosystemer og de levende organismer i havet, der bevæger sig mod polerne for at forblive i de temperaturer, de er vant til at leve under.

Om ’rewilding’ af naturen
Forskningsemne

STAY CURIOUS: ’Rewilding’ dækker over bestræbelsen på at mindske menneskelig indblanding i naturens økosystemer og genoprette naturlige processer. Professor Jens-Christian Svenning forsker i, hvordan man kan genindsætte dyrebestande for at genoprette deres funktion i fødekæden og dermed øge biodiversiteten.

En jordklode under pres
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Antropocæn er menneskets tidsalder, og den er kendetegnet ved de markante forandringer, vi oplever som følge af vores udnyttelse og påvirkning på Jordens geologi og økosystem. Antropolog Kirsten Hastrup undersøger forandringerne i Grønland, hvor forandringerne ses tydeligt.

Stof og antistof – to sider af samme sag
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Du, jeg og alt i universet er gjort af stof. Men der burde eksistere antistof svarende til den samlede mængde af stof i universet. Spørgsmålet er bare: hvor blev antistoffet af? Mød professor og fysiker Jeffrey S. Hangst, der er på jagt efter antistoffet, der forsvandt.

Fra mikroskopisk til et helt univers
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Der har ikke altid eksisteret galakser. De er opstået i løbet af universitets historie. Galakser består af en form for fortætning af ’mørkt stof’ (dark matter) og gas. Tror professor Johan Fynbo på, at der er liv på andre planeter? Det ville være mærkeligt andet.