Til oversigt

3D-model af Hairans grav i Palmyra offentliggjort

Hairans grav som 3D-model er offentliggjort på Sketcfab

Forskere fra Palmyra Portrait Project har uploadet en 3D-model af den såkaldte Hairans grav. Modellen er udgivet som Open Data for at imødekomme en stigende forpligtelse til at dele data inden for humanistisk forskning.

Ingholts dagbøger indeholder minutiøse optegnelser af Palmyras grave. Her en tegning af Hairans grav fra 1925.

Mellem 1924 og 1928 gennemførte den danske arkæolog Harald Ingholt adskillige udgravningskampagner i oase-byen Palmyra i det moderne Syrien. Med fokus hovedsagelig på de underjordiske grave (hypogea) i den sydvestlige nekropolis udgravede Ingholt den såkaldte Ḥairans grav, som han dokumenterede i sine indtil nu upublicerede udgravningsdagbøger.

Gennem Palmyra Portrait Projects nylige undersøgelser af Harald Ingholts dagbøger er det blevet klart, at de indeholder et væld af informationer om upublicerede grave. Med afsæt i et nyt projekt ved navn ”Archive Archaeology: Bevaring og deling af Palmyras kulturarv” skal forskerne derfor nu se nærmere på informationerne, herunder arbejde på at få dem tilgængeliggjort for et bredere publikum.

Digitale rekonstruktioner baseret på arkivmateriale

Som led i det arbejde har projektet, der ledes af professor Rubina Raja, benyttet dagbogsbeskrivelser af den såkaldte Hairans grav til at skabe en 3D-model af graven. Arbejdet er blevet udført sammen med Scott McAvoy fra University of California, Digital Media Lab, San Diego Library, der også har bygget den digitale model af graven.

3D-modellen er tilgængelig på Sketchfab

Offentliggørelsen af 3D-modellen sker som led i forskernes ønske om at støtte op om en Open Data-kultur inden for humaniora for at lette adgangen til data på tværs af grænser og discipliner.

Palmyra Portrait Project har været finansieret af Carlsbergfondet siden 2012. Archive Archaeology: Bevaring og deling af Palmyras kulturarv er finansieret af ALIPH-fonden.

Læs mere på Archive Archaeologys hjemmeside


Til oversigt