Afrikas voksende middelklasse investerer i jord og ejendom | Carlsbergfondet
Til oversigt

Afrikas voksende middelklasse investerer i jord og ejendom

Afrikanske byer vokser hurtigt, både i befolkningstal og i rumlig udbredelse. Samtidigt er der en stigende erkendelse af, at byvækst og urbanisering er positivt forbundet med økonomisk udvikling, høje vækstrater og voksende middelklasser i mange afrikanske lande. Forskning støttet af Carlsbergfondet har undersøgt sammenhængene mellem Afrikas voksende middelklasser og de fysiske og rumlige forandringer i byerne.

Den samlede befolkning i Afrikas byer forventes at fordobles i de kommende 20 år. I samme periode forventes byernes samlede areal at tredobles. Samtidig estimerer den Afrikanske Udviklingsbank (AfDB), at de afrikanske middelklasser – definereret som dem der lever over fattigdomsgrænsen på 2 USD om dagen - er vokset betydeligt i omfang og udgør en stigende andel af den samlede befolkning (fra 27 procent til 34 procent fra 1980 til 2010).

Middelklassen har også oplevet støt stigende købekraft og er overvejende koncentreret i byerne. For at kunne planlægge og håndtere de voksende byer, er det altså afgørende at forstå hvordan middelklasserne agerer, bor, lever og investerer i deres byer.

Middelklassen investeringer i jord og ejendom er med til at producere og forme ny byudvikling i byernes periferi og driver urbane ekspansionsprocesser, som overvejende er uformelle og uplanlagte.

Stor interesse for at opkøbe jord

Adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Manja Hoppe Andreasen har takket være et Internationaliseringsstipendium fra Carlsbergfondet til projektet ’The rise of the African middle class: Understanding the nexus of middle class formation and urban transformation processes in Africa’ undersøgt denne udvikling nærmere. 

Hendes forskning er baseret på dybdegående kvalitative interviews med urbane middelklassemennesker i Dar es Salaam og Mwanza, to af de største og hurtigst voksende byer i Tanzania. Hun har blandt andet undersøgt middelklassens appetit på at opkøbe og udvikle jord i og omkring de store byer.

Investeringer i jord og ejendom tillægges stor værdi i mange husholdninger. Langt fra alle er i stand til investere, men relativt ressourcestærke husholdninger med en hvis opsparingskapacitet investerer i vid udstrækning deres opsparing i jord og ejendomme, både til at dække egne boligbehov samt til udleje, forretningsdrift, landbrug mv. Boliger til privat udlejning er et særligt populært investeringsobjekt, og disse investeringer bidrager til at huse og indlogere nogle af de mange lejere i byerne. Middelklassen investeringer i jord og ejendom er med til at producere og forme ny byudvikling i byernes periferi og driver urbane ekspansionsprocesser, som i den Tanzanianske kontekst er overvejende uformelle og uplanlagte.

Primært for de ressourcestærke

Investeringer i jord og ejendom fungerer som en opsparingsmekanisme for relativt ressourcestærke husholdninger, i en kontekst hvor småsparere har meget begrænsede muligheder. Denne opsparingsmekanisme er tilpasset de meget svingende, usikre og prekære indkomstkilder, som kendetegner mange husholdningers økonomier i afrikanske byer. Huse bygges f.eks. gerne gradvist over en årrække og finansieres sjældent gennem lån.

Formue bundet i jord og ejendom er forbundet med formuebeskyttelse og mulighed for passive værdistigninger samt delvist skærmet mod sociale forpligtelser overfor udvidede familienetværk. Samtidigt udgør jord- og ejendomsinvesteringer en sikkerhed i økonomisk modgang og ved alvorlige livsbegivenheder, såsom sygdom og arbejdsløshed, idet opsparingen ultimativt kan mobiliseres gennem salg og udleje.

Jordkøb holder folk ude af fattigdom

Manja Hoppe Andreasen konkluderer, at jord- og ejendomsinvesteringer er tæt forbundet med, og endog konstituerende for, de voksende middelklasser, i en kontekst hvor lang uddannelse og formel beskæftigelse ikke er nogen garanti for økonomisk tryghed. Den formueopbygning- og beskyttelse samt langvarige økonomiske sikkerhed, der er forbundet med jord- og ejendomsinvesteringer, er afgørende i forhold til dannelsen af en middelklasse; at blive middelklasse handler ikke kun om at rykke ud af fattigdom, men måske endnu mere afgørende, om at forblive ude af fattigdom på lang sigt.

Læs mere om Manja Hoppe Andreasens forskning
Til oversigt