Til oversigt

Arkæologiske fund fra den antikke by Gerasa kortlagt

Udsigt fra Camp Hill mod Tetrapylon i Jerash, Jordan. Foto: The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project.

Arkæologer har lavet en fuld registrering og typologisering af keramisk materiale fra den antikke by Gerasa. Et uddrag af resultaterne, der er tilvejebragt gennem det nu afsluttede forskningsprojekt ’Keramik i Kontekst’ støttet af Carlsbergfondet, er netop publiceret i bogen “Hellenistic and Roman Gerasa: The Archaeology and History of a Decapolis City”.

Achim Lichtenberger and Rubina Raja (eds). 2020. Hellenistic and Roman Gerasa. The Archaeology and History of a Decapolis City, Jerash Papers 5, Brepols.

Keramiske fund udgør grundlaget for kronologiske typologier i den klassiske arkæologi. I regi af forskningsprojektet Keramik i Kontekst støttet af Carlsbergfondet siden 2015 har professor på Aarhus Universitet Rubina Raja sammen med internationale forskerkolleger arbejdet på at etablere en typologi for den lokalt producerede keramik fra den antikke by Gerasa – i dag den moderne by Jerash i Jordan – der var et blomstrende bycentrum i hele den hellenistiske periode indtil midten af ​​det 8. århundrede e.Kr.

Forskerne har grundigt dokumenteret og analyseret keramisk materiale, der stammer fra en tidsperiode på mere end 1.500 år, og alle fund er analyseret inden for en både lokal, regional og global kulturhistorisk ramme. Dele af resultaterne af det store arbejde fra den hellenistiske og romerske periode er netop publiceret i bogen Hellenistic and Roman Gerasa: The Archaeology and History of a Decapolis City, som er en del af serien Jerash Papers. Bogen er redigeret af Rubina Raja og professor Achim Lichtenberger fra Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Siden 2011 har de gennemført omfattende feltarbejder og udgravninger i det nordvestlige kvarter af den antikke by Gerasa i regi af projektet The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project. Udgravningerne har genereret i alt ca. 800.000 keramiske potteskår.

Fuld kortlægning af keramiske fund

Keramik fra Jerash, Jordan. Foto: The Danish-German Jerash Nortwest Quarter Project.

Det er første gang, at forskerne fra Keramik i Kontekst-projektet har underkastet samtlige keramikfund fra et stort udgravningsprojekt en fuld kvantificeringsmetode. Gerasa var et lokalt og regionalt keramikproduktionscenter i antikken og den tidlige islamiske periode. Man ved, at lokal keramikproduktion også fandt sted her i middelalderen. Takket være geologiske og kemiske analyser af keramikfundene har det bl.a. været muligt at kaste lys over lokal versus regional produktionspraksis.

Bidragene i den nye publikation Hellenistic and Roman Gerasa: The Archaeology and History of a Decapolis City trækker på fundene fra udgravninger fra forskellige arkæologiske projekter og fokuserer på den senhellenistiske og romerske keramik fra Gerasa. Typologi, udvikling over tid og variationer i keramikken udforskes, og sjældne eksempler på importeret materiale analyseres. Ud over at vurdere keramik fra selve byen Gerasa er fund fra nærliggende byer også medtaget. Således kontekstualiseres materialet i en bredere kulturel og historisk sammenhæng og øger dermed vores forståelse af forbrug, handel og netværk i området.

Lokal keramik var mest populært

Resultaterne fra Keramik i Kontekst viser overordnet, at lokal keramik var den foretrukne vare i Gerasa - selv i de mest velstående perioder af byens liv. Men der er også sket import fra en lang række regioner i den antikke verden, herunder fra andre dele af det romerske imperium. Det understreger, at der er behov for fulde kvantificeringsundersøgelser af regionale fordelinger af fund i det antikke romerske Mellemøsten. Forskerne tilknyttet Keramik i Kontekst har i det lys valgt at gøre alle data og resultater fra projektet frit tilgængelige i Open Access-publikationer og et online arkiv. Resultaterne er foreløbig blevet formidlet i seks redigerede bind, to monografier samt 50 artikler og bogkapitler. Flere publikationer er dog under udarbejdelse.

Læs mere om bogen Hellenistic and Roman Gerasa: The Archaeology and History of a Decapolis City

Læs mere om Keramik i Kontekst

Læs mere om The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project
Til oversigt