Til oversigt

Bryggerens breve udgives i nyt digitalt arkiv

J. C. Jacobsens gavebrev og henvendelsen til J. N. Madvig og Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. 25 september 1876.

Et nyt digitalt arkiv bestående af 759 breve og dokumenter fra Carlsbergs grundlægger J.C. Jacobsens egen hånd bliver nu tilgængeligt for alle danskere. Arkivet indeholder blandt andet rejsebreve til familien og 132 breve til sønnen Carl skrevet mellem 1866 og 1870.

Den nye online database ’J.C. Jacobsens arkiv’ giver et vigtigt indblik i en af dansk virksomhedshistories mest markante familier, nemlig Carlsbergfamilien med Carlsbergs grundlægger brygger J.C. Jacobsen og hans søn Carl i spidsen. Sammen har de efterladt en kolossal arv i form af en verdensomspændende bryggerikoncern, tre fonde, to internationalt anerkendte museer og et internationalt banebrydende forskningslaboratorium.

Dyk ned i J.C. Jacobsens arkiv

Renskrivning af håndskriften

Nu tilføres familiehistorien et nyt, offentligt tilgængeligt arkiv, der giver alle danskere mulighed for at læse med i korrespondancerne fra bryggeren til sin søn og øvrige familie samt en række af samtidens store kulturpersonligheder. Arkivet giver også indblik i Carlsbergs tidlige historie.


”Men kjære Carl, Du maa overvinde din Ligegyldighed for det engelske Sprog, det er paa den høie Tid!.” Citat i brev fra J.C. Jacobsen til Carl Jacobsen 2. marts 1869.

”Jeg er meget glad for, at vi nu får udgivet Carlsbergs stifter J.C. Jacobsens breve digitalt, så alle danskere let kan få indblik i hans korrespondancer med både familien og andre, som han omgav sig med i sin samtid. Både breve og dokumenter er vigtige vidnesbyrd, som dokumenterer hans tanker og virke som både brygger, kaptajn i Borgervæbningen, medlem af rigsdagen og som familiemenneske for eftertiden. Jeg håber, at mange vil læse med og dermed få et større indblik i personerne i og omkring Carlsbergfamilien og dens historie. En historie der jo takket være bryggeren også er et vigtigt kapitel i Danmarks historie og ikke mindst i Danmarks erhvervshistorie, idet J.C. Jacobsen stiftede Danmarks og en af verdens første erhvervsdrivende fonde”, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, Flemming Besenbacher.

Brevene præsenteres i transskriberet og annoteret form. Hver enkelt kilde er scannet og vises som faksimile sammen med en transskribering, dvs. en renskrivning af den ofte svært læselige håndskrift, som bryggeren havde.

Brevveksling med J.L. Heiberg og Drachmann

Arkivet indeholder først og fremmest alle kendte breve og andre dokumenter fra J.C. Jacobsens egen hånd, i alt 759 stykker. Blandt de vigtigste er de 132 breve til sønnen Carl, de fleste skrevet mellem 1866 og 1870, da Carl var på uddannelsesophold forskellige steder i Europa, samt J.C. Jacobsens egne rejsebreve til familien. Blandt brevene findes også J.C. Jacobsens korrespondancer med f.eks. Johanne Luise Heiberg, Holger Drachmann og Ferdinand Meldahl.
 
De fleste breve er skrevet på dansk, men enkelte er skrevet på engelsk, tysk eller fransk. Især yndede J.C. og Carl Jacobsen at skrive lange breve om bryggeriforhold til hinanden på fransk. I de tilfælde hvor J.C. Jacobsen skriver på engelsk, udskifter han sin nydelige gotiske håndskrift med en lige så nydelig latinsk. Brevene på fremmed sprog vil efterhånden blive oversat til dansk, ligesom der forberedes en engelsk udgave af hele arkivet.

Om bryggeriteknik og byggetilladelser

Udover breve rummer arkivet et stort corpus af J.C. Jacobsens egenhændige noter og optegnelser, bl.a. om bryggeriforhold og -teknik, først i Brolæggerstræde og siden på Carlsberg. Der er også breve om indretningen af Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Udover J.C. Jacobsens egne optegnelser rummer arkivet endvidere officielle dokumenter som f.eks. byggetilladelser, dåbsattester, huslejekontrakter osv.

Moderne udgave af ’J.C. Jacobsens Familiearkiv’

Fra Bryggerens gavebrev til Videnskabernes Selskab

"Til dette Høitagtede Selskab tillader jeg mig derfor at henvende mig med Bøn om, at det, ved at vælge nogle Mænd af sin Midte til at vaage over den nævnte Stiftelse og til at lede dens Virksomhed, vil sikkre dens Bestaaen nu og i kommende Tider og sørge for at den altid kan virke til gavn for Videnskaben og til Ære for Danmark.”  J.C. Jacobsen til Videnskabernes Selskab 25 september 1876

’J.C. Jacobsens arkiv’ er en moderniseret og opdateret udgave af databasen ’J.C. Jacobsens Familiearkiv’, der tidligere kunne findes på Carlsberg arkivs hjemmeside. 

Denne moderniserede udgave af denne database er blevet til på baggrund af de erfaringer, der siden 2015 er blevet gjort i Ny Carlsbergfondet med digitaliseringsinitiativet ’Carl Jacobsens Brevarkiv’, som indeholder Carl Jacobsens breve vedrørende Ny Carlsberg Glyptotek og Ny Carlsbergfondets historie. 

Da disse to arkivdatabaser er nært beslægtede og tilsammen rummer kildematerialet til historien om flere af Carlsbergfamiliens medlemmer, er der etableret mulighed for at søge i begge arkiver på én gang.

Dyk ned i J.C. Jacobsens Familiearkiv

De fleste dokumenter befinder sig i Carlsberg arkiv, men også dokumenter fra Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Videnskabernes Selskabs arkiv, Carlsbergfondets arkiv, Ny Carlsbergfondets arkiv, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborgs arkiv og Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv er medtaget.
 
For at få en så god og ensartet kvalitet som muligt udskiftes scanningerne af de originale dokumenter løbende. I det hele taget er ’J.C. Jacobsens arkiv’ et levende og dynamisk arkiv, hvortil der hele tiden tilføjes nye dokumenter og oplysninger.

J. C. Jacobsen udtrykker bekymring for Carls reaktion på det sidste brev fra Bruxelles

”Den, der besidder de grundigste Indsigter i Chemie og Hjælpevidenskaber i Forbindelse med den fornødne practiske Færdighed og Indsigt, han vil være Europas første Brygger i den kommende Generation. Dette maa være Dit Maal, ellers synker Du snart ned i de med Rette ringeagtede Empirikeres Klasse, som jeg om ikke lang Tid vil tilhøre, hvis Du ikke forinden kan tage mig under Armen og holde mig oven Vande. ”
Citat fra brev af J.C. Jacobsen til Carl 2. juni 1865.Til oversigt