Til oversigt

Carlsbergfondet uddeler 200 millioner kroner til nye Semper Ardens-projekter

13 prominente forskere tildeles en Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet. Bevillingerne skal skabe videnskabelige nybrud, der skal sikre Danmark en fortsat førerposition i international topforskning og bidrage til at løse verdens store udfordringer.

Semper Ardens betyder ”passioneret, altid brændende”. Mottoet har siden grundlæggelsen i 1876 været en ledetråd i Carlsbergfondets stræben efter perfektion i sit virke for dansk forskning. De 13 nye Semper Ardens-projekter, som Carlsbergfondet nu igangsætter for godt 200 millioner kroner, har netop en passioneret og altid brændende forsker med særligt visionære forskningsideer i spidsen. Kendetegnende for forskningsprojekterne er, at de repræsenterer det ypperste inden for videnskaben og har potentiale til at skabe videnskabelige nybrud og udvikle dansk forskning. Alle bevillingsmodtagere er internationalt anerkendte topforskere med tilknytning til danske forskningsmiljøer.

”Det er en stor glæde, at vi nu kan igangsætte 13 nye Semper Ardens-projekter, der alle vil flytte vores viden om vigtige forhold, som har afgørende betydning for vores liv og muligheder for at forbedre den verden, vi lever i. Jeg har store forventninger til, at projekterne vil gøre os alle klogere og bidrage til at løse nogle af verdens store udfordringer. Jeg er også sikker på, at de nye Semper Ardens-forskere vil levere nye, banebrydende resultater, som vil blive bemærket internationalt,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Antistof, klimamodstandsdygtige afgrøder og danskernes liv tilbage til 1700-tallet

Semper Ardens-projekterne spænder fra grundvidenskabelige studier af antistof over forskning i klimaresistente afgrøder til opbygning af en database over danskernes liv tilbage til 1700-tallet.

Se oversigten over Semper Ardens: Accelerate

Se oversigten over Semper Ardens: Advance

Se alle nye Semper Ardens-forskere og læs om deres projekter:

Jeffrey S. Hangst - ’The ALPHA-3 Project’

Michael Broberg Palmgren - ’Raising quinoa: an orphan crop that is healthy and ready for a changing climate’

Dan Zahavi - ’Who are we?’

Andreas Roepstorff og Olafur Eliasson - ‘Experimenting, Experiencing, Reflecting. Art and Science at work in the public realm’

Martin Bizzarro - ‘The formation history and early habitability of Mars – did life in our Solar System first occur on Mars?’

Matthew Collins - ‘ArchHives: Biomolecular Records from Medival Beeswax’

Jens Leth Hougaard - ‘Center for Blockchains and Electronic Markets’

Bjarne Grønnow - ‘Activating Arctic Heritage: Exploring UNESCO World Heritage in Greenland’

Troels Skrydstrup - ’The Science of Breaking Strong Chemical Bonds’

Anne Løkke - ’Link-Lives: Historical Big Data’

Michael Bang Petersen - ’ROPH: Center for Research on Online Political Hostility’

M. Thomas Pius Gilbert - ‘The population genomic consequences of the second plague pandemic’

Thomas Pohl - ‘Quantum Control of Light’

85 forskere ansøgte om en Semper Ardens-bevilling

Carlsbergfondet modtog 85 interessetilkendegivelser i forbindelse med Opslag 2018. Alle de nye modtagere af en Semper Ardens-bevilling har mundtligt præsenteret deres projekter for Carlsbergfondets bestyrelse forud for tildelingen af bevillingen.

Semper Ardens-bevillingerne løber i op til fem år. Flere af projekterne er tværvidenskabelige.

For yderligere information og kontakt til de nye Semper Ardens-forskere kontaktes pressechef Jane Benarroch på 31640010 eller jb@calsbergfoundation.dk
Til oversigt