Carlsberg lancerer forskertalentjagt i Davos | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsberg lancerer forskertalentjagt i Davos

I forbindelse med World Economic Forum i Davos offentliggør Carlsberg Laboratorium et nyt talentprogram, der skal rekruttere kloge post.doc.’er til et nyt forskerfællesskab Young Scientists Community. Post.doc’erne skal bidrage med at skaffe ny viden om bl.a. klimaforandringer og vandmangel.

De dygtige, unge postdocs skal arbejde sammen i et forskningsfællesskab med bl.a. forskere, eksperter, universiteter og laboratorier, herunder Carlsberg Laboratorium. Forskningsfællesskabet er en enestående mulighed for unge forskere til at bygge videre på de resultater, der er opnået på det historiske laboratorium i Valby. Det udgør også et springbræt til udvikling af nye, spændende projekter, der kan sætte nye industristandarder for videnskabsbaseret og partnerskabsdrevet forskning i bæredygtighed.

Til kamp for Parisaftalen og FN’s Verdensmål

Carlsberg Young Scientists Community skal udvikle innovative løsninger på nogle af verdens mest presserende udfordringer og bidrage til at realisere Carlsbergs ambitiøse bæredygtighedsprogram Together Towards ZERO, som specifikt har fokus på at reducere CO2-aftryk og vandspild til NUL. Carlsbergs mål for CO2-reduktion er anerkendt for at være i tråd med det, der er påkrævet for at nå Parisaftalens mere ambitiøse mål på 1,5°C, og understreger virksomhedens forpligtelse i forhold til FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Carlsberg Young Scientists Community vil blive ledet af Carlsberg Laboratorium, som igennem tiderne har dannet ramme om banebrydende opdagelser som f.eks. pH-skalaen, rendyrket gær og klimatolerant byg. Forskningsfælleskabet får adgang til Carlsbergs verdensomspændende værdikæde og ekspertise samt muligheder for at afprøve nye løsninger i større skala.

Læs mere om Carlsberg Young Scientists Community

I debat om innovation, teknologi og intelligente markeder

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, deltager igennem hele den kommende uge i World Economic Forum. Her skal han bl.a. deltage i sessioner om, hvordan innovation og teknologi kan medvirke til at skabe en bedre verden samt sessioner om fremtidens intelligente og digitale markeder. Han skal også tale om, hvordan produktion kan udvikles bæredygtigt i relation til FN’s 17 Verdensmål i en tid, hvor verden siges at undergå den fjerde industrielle revolution.  
Til oversigt