Carlsbergfondet: Vi har et stort ansvar for verdensmålene | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet: Vi har et stort ansvar for verdensmålene

De danske erhvervsdrivende fonde er vigtige aktører i relation til implementeringen af FN’s 17 verdensmål. Ikke mindst fordi de fondskontrollerede virksomheder i Danmark står for 8 procent af beskæftigelsen, 14 procent af omsætningen, 25 procent af eksporten og 60 procent af den danske forskningsindsats. De erhvervsdrivende fonde har et stort ansvar at løfte i forhold til verdensmålene, og de er godt på vej, lyder det fra Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher i Altinget i dag.

Den 25. september 2015 vedtog verdens regeringsledere på FN-topmødet i New York de 17 verdensmål. Denne dagsorden er mere ambitiøs end nogensinde før, hvilket er positivt, for der er alvorligt brug for, at vi får skabt en mere bæredygtig verden. Tænk blot på, at hvis alle levede og forbrugte, som danskerne gør, har vi brug for ressourcer fra 3,6 jordkloder

I det danske samfund er en lang række virksomheder, offentlige institutioner og civilsamfundet allerede meget aktive i opfølgningen på verdensmålene. Også de danske erhvervsdrivende fonde er vigtige aktører i relation til implementeringen af verdensmålene. Ikke mindst fordi de fondskontrollerede virksomheder i Danmark står for 8 procent af beskæftigelsen, 14 procent af omsætningen, 25 procent af eksporten og 60 procent af den danske forskningsindsats.  

Danmarks ældste erhvervsdrivende fond - og faktisk en af verdens ældste erhvervsdrivende fonde - er Carlsbergfondet, stiftet i 1876 af brygger J.C. Jacobsen. Carlsbergfondet har siden oprettelsen inspireret til dannelsen af en lang række andre erhvervsdrivende fonde. Carlsbergs og Carlsbergfondets ”purpose” betyder, at vi tager ansvar for at skabe en bedre verden under sloganet ”Brewing for a better world today and tomorrow”. Vi ønsker at give tilbage til samfundet både i regi af Carlsberg og Carlsbergfondet, og vi tager ansvar for opnåelsen af verdensmålene.

Allerede år tilbage indførte Carlsbergfondet, hvis primære formål det er at støtte dansk grundforskning på højeste internationale niveau, begrebet ’Scientific Social Responsibility’. Det betyder, at vi beder alle bevillingshavere forholde sig til den langsigtede samfundsnytte af deres forskning. Carlsbergfondet bevilger også midler til forskningsprojekter, der direkte fokuserer på de globale udfordringer. Fondet har endvidere støttet det globale initiativ UNLEASH, som sidste år samlede 1000 visionære unge talenter fra hele verden i Danmark for at udvikle og diskutere innovative, gennemførlige og skalérbare løsninger, der kan bidrage til at indfri verdensmålene. Endelig har Carlsbergfondet investeret 500 mio. kr. af sine frie midler i bæredygtige investeringsfonde inden for vand, energi og fødevarer, såkaldt ’impact investing’. 

Ud over de mange specifikke tiltag, som den enkelte erhvervsdrivende fond kan tage inden for rammerne af fundatsen, er de erhvervsdrivende fonde generelt godt rustet til at agere som katalysatorer for transformative partnerskaber, der kan skabe systemmæssig og institutionel forandring ud over finansiel værdiskabelse. Med deres stærkt funderede uafhængighed, finansielle ressourcer, agilitet, ekspertise, omfattende netværk og langsigtede udsyn kan de medvirke til at nedbryde siloer, bringe aktører sammen, der måske ellers ikke ville kunne finde fælles fodslag, samt støtte innovative tiltag, som har svært ved at blive realiseret andetsteds.

De erhvervsdrivende fonde har et stort ansvar at løfte i forhold til verdensmålene, og de er godt på vej.

Læs indlægget i fuld længde på Altinget
Til oversigt