Carlsbergfondet får ny kvæstor | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet får ny kvæstor

Kim Füchsel bliver fra 1. august 2020 ny kvæstor for Carlsbergfondet. Han afløser Jens Otto Veile, der har været kvæstor for fondet siden 2001. Kim Füchsel kommer til Carlsbergfondet med en stor faglig ballast fra ledelsesarbejde, deltagelse i bestyrelsesmøder og mange års erfaring som partner i revisionsbranchen.

Den 1. august i år tiltræder Kim Füchsel som ny kvæstor for Carlsbergfondet.

Da brygger J.C. Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, blev det indskrevet i fundatsen, at fondets bestyrelse skulle ansætte en kvæstor til at vejlede om fondets regnskab og formueforvaltning. Siden dengang har Carlsbergfondets kvæstor haft det overordnede ansvar for Carlsbergfondets og Ny Carlsbergfondets regnskaber og budgetter samt porteføljeplejen.

Den 1. august i år tiltræder Kim Füchsel som ny kvæstor for Carlsbergfondet. Kim Füchsel har været tilknyttet PwC som statsautoriseret revisor i mere end 40 år, herunder 30 år som partner. I årene 2011-2018 har han fungeret som Managing Partner, COO, Deputy CEO og medlem af direktionen i PwC.

Stærk baggrund i fondsverdenen

Kim Füchsel har igennem sin lange erhvervskarriere beskæftiget sig indgående med fondsverdenen og har mere end 450 bestyrelses- og revisionsudvalgsmøder i virksomheder som Chr. Augustinus Fabrikker, Chr. Hansen, COWI, Haldor Topsøe, LEO Pharma, Københavns Lufthavne, DSV, Dagrofa og Vestas m.fl. bag sig. Kim Füchsel har desuden mange års erfaring med også at skabe resultater i samarbejde med interesseorganisationer, embedsværk og politikere.

”Jeg glæder mig over at kunne byde Kim Füchsel velkommen i rollen som kvæstor og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Med sin brede fondserfaring, erfaring fra deltagelse i bestyrelses- og revisionsudvalgsmøder og baggrund i revisionsbranchen er Kim Füchsel den helt rigtige til at varetage hvervet som kvæstor i Carlsbergfamilien,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Carlsbergfondet ind i ny æra

Jens Otto Veile har været kvæstor for Carlsbergfondet siden 2001. Han har valgt at træde tilbage som kvæstor, da han fylder 70 år i juli måned. Jens Otto Veile har igennem sine knap tyve år som kvæstor medvirket til at flytte Carlsbergfondet ind i en ny æra. Blandt andet var han en af hovedkræfterne bag de omfattende fundatsændringer i 2007 og 2013. Han har også været fondets repræsentant i to store ejendomssager, dels salget af fondets seks boligejendomme i 2016 og opførslen af fondets Forskerboliger, der blev afsluttet i 2016, samt varetaget en lang række ad hoc-opgaver i Carlsbergfamilien.

J.C. Jacobsen var meget optaget af antikkens Rom og Grækenland, hvilket er baggrunden for hans valg af kvæstor-titlen, som oprindelig blev brugt om en embedsmand i den romerske republik.

”Jeg vil gerne rette en stor tak til Jens Otto Veile for den dedikerede og kompetente indsats, som han har ydet for Carlsbergfondet i de næsten tyve år, hvor han har været fondets kvæstor. Der er i Jens Otto Veiles tid skabt mange flotte resultater, som betyder, at vi i dag er et langt mere transparent og fremtrædende fond, ligesom fundatsændringerne har været en forudsætning for, at Carlsberg har kunnet udvikle sig til det internationale bryggeri, det er i dag.”Til oversigt