Til oversigt

Carlsbergfondet giver 4,5 millioner til forskning i bratte klimaændringer

Lektor ved Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet Sune Olander Rasmussen får et Carlsberg Foundation’s Distinguished Associate Professor Fellowship på 4,5 millioner fra Carlsbergfondet til forskning i bratte klimaændringer. Projektet skal give ny viden om mekanismerne bag fortidens pludselige klimaændringer og dermed forbedre mulighederne for at håndtere risikoen for bratte klimaændringer i fremtiden.

Det er mere end 40 år siden, at istidernes bratte klimaændringer første gang blev dokumenteret i iskerner. Alligevel mangler der stadig en samlet forståelse af den rolle, som de forskellige dele af klimasystemet spillede i forbindelse med ændringerne, som i løbet af nogle årtier førte til en fundamental omorganisering af klimasystemet.

Sune Olander Rasmussen fra Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet vil takket være en bevilling fra Carlsbergfondet til projektet ChronoClimate nu granske samspillet mellem klimasystemets komponenter: oceanerne, atmosfæren og kryosfæren (iskapper, gletsjere og havis) for at finde ændringernes underliggende mekanismer. Bratte klimaændringer udgør nemlig en væsentlig risiko for menneskeheden i fremtiden, og det er således vigtigt at forstå de nærmere mekanismer bag ændringerne.

”Sune O. Rasmussens nye visionære projekt eksemplificerer på smukkeste vis Carlsbergfondets ønske om at støtte fremragende forskning, der samtidig kan være med til at løse verdens store samfundsudfordringer. Projektet demonstrerer således hvad vi kalder Scientific Social Responsiblity. Konsekvenserne af det stigende globale temperaturniveau, som giver sig udslag i stigende havniveau, flere og mere voldsomme storme, ændrede nedbørsmønstre osv., bliver vi nødt til at tage alvorligt. Sune O. Rasmussens projekt vil bidrage med nye historiske data om klimasystemets indbyrdes afhængige komponenter, som vil kunne kaste nyt lys over nutidens ændringer og deres proveniens,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Iskerner er nøglen

Projektets primære fokus ligger på fortidens klimaforandringsprocesser, idet disse er nøglen til bedre forståelse af fremtidens klima og dermed til forbedring af klimamodellerne i de kommende år.

Mange forskelligartede data om istidens bratte klimaændringer skal analyseres og sammenholdes med data fra tidligere og eksisterende klimamodeller. Forskningen vil basere sig på data fra iskerner udtaget fra både den grønlandske Indlandsis og det antarktiske isskjold, og den vil føre til forbedring og udvikling af metoder til datering og integrering af klimadata fra forskellige palæoklima-arkiver, der registrerer forholdene i forskellige dele af klimasystemet.

”I en tætbefolket verden, der sandsynligvis vil opleve betydelige klimaændringer i de kommende århundreder, er det afgørende med en bedre forståelse af, hvordan fremtidens klimaændringer vil udvikle sig og påvirke andre geografiske områder og dele af klimasystemet. Vores forskningsprojekt vil bidrage til dette. Ved at beskrive og forstå under hvilke forhold, fortidens pludselige klimaændringer skete, kan vi desuden bedre vurdere risikoen for fremtidige bratte klimaændringer,” siger Sune Olander Rasmussen.

Læs mere om Sune Olander Rasmussens forskningsprojekt på Niels Bohr Institutets hjemmeside

For yderligere information, kontakt:

Lektor Sune Olander Rasmussen, olander@nbi.ku.dkTil oversigt