Carlsbergfondet lancerer ’VISION 2050’ – en ny vej for Danmark | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet lancerer ’VISION 2050’ – en ny vej for Danmark

Carlsbergfondet har taget initiativ til projekt ’Vision 2050’, der har som mål at skabe en ny vision for Danmarks fremtid. Ambitionen er at bane vejen for løsninger for fremtiden baseret på solid viden, kreativ forestillingsevne, tværfaglighed og velfunderede synspunkter.

Hvis vi som nation aktivt skal skabe og tage ejerskab af vores fremtid samt dyrke og forstærke vores styrkepositioner og potentialer i fremtiden, kræver det, at der formuleres en fælles retning for vores samfund. Carlsbergfondet har derfor igangsat projektet Vision 2050, der skal munde ud i et oplæg til en ny ambitiøs, men realistisk vision for Danmark.

Initiativet er inspireret af de diskussioner, der op gennem 1950’erne og 1960’erne blev ført mellem politikere, kunstnere, videnskabsfolk og erhvervsliv, og som blev grundlaget for udviklingen af velfærdsstaten i det 20. århundrede. I tæt dialog på tværs af sektorer og fagligheder søgte man dengang at definere, hvad der kendetegner ”et godt samfund”.

I dag ses vores velfærdssamfund næsten som en selvfølgelighed. Men det bygger i virkeligheden på en fælles bevidst bestræbelse på at skabe det gode samfund.

Med Vision 2050 ønsker Carlsbergfondet at bygge videre på den bestræbelse og desuden bidrage til at skabe forståelse af, hvordan vi oprindeligt fik skabt velfærdssamfundet på baggrund af konstruktive diskussioner på tværs af fagligheder. For det eksisterende velfærdssamfund kom ikke af sig selv, ligesom fremtidens velfærdssamfund ikke gør det.

Behov for dialog om fremtiden

Vision 2050 involverer et bredt udsnit af repræsentanter på tværs af erhvervsliv, videnskab, forskning, uddannelse, kunstens verden og civilsamfundet. Alle deltagere er udvalgt på baggrund af deres viden inden for et specifikt område.

På baggrund af interviews, dialogmøder og gruppediskussioner, hvor deltagerne har udfordret hinanden og skærpet tanker og synspunkter, er der nu samlet refleksioner og konkrete idéer, der skal danne baggrund for udarbejdelsen af en endelig vision for Danmark. Denne vil blive præsenteret for den danske regering, førende danske interesseorganisationer og den brede befolkning generelt.

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”Jeg glæder mig over, at så mange visionære repræsentanter for forskellige sektorer har takket ja til at bidrage til arbejdet med at formulere en vision for Danmark anno 2050. Med Vision 2050 vil vi gerne lægge grunden til en fremtidssikring af vores fantastiske danske velfærdssamfund, så vi er godt rustet til at modstå fremtidige udfordringer og konsolidere velstanden i det Danmark, vi kender i dag.”

Oplysning og dannelse i højsædet

Siden 1876 har Carlsbergfondet brygget viden for en oplyst fremtid, og fondets mission er bl.a. at fremelske trangen til oplysning og dannelse samt se mulighederne i det, der forandrer sig. Samtidig har tværfaglighed og synergi på tværs af samfundets forskellige sfærer altid været en vigtig del af den samlede Carlsbergfamilies DNA.

”Danmark må ikke blive et visionsløst og kortsynet samfund. Et samfund, der ikke er rustet til den fremtid, som vil møde os på godt og ondt. Ønsker vi et stærkt, sundt og rigt samfund i fremtiden, må vi vise handlekraft, genopfinde os selv og have en klar retning for vores nation. Der er behov for, at vi på tværs af fagligheder og sektorer finder de ingredienser, der skal udgøre en vision for Danmark anno 2050. På den baggrund kan vi tage stilling til, hvilken model, der bringer os bedst derhen,” udtaler Flemming Besenbacher videre.

Instituttet for Fremtidsforskning og rådgivningsvirksomheden Voluntas er tætte samarbejdspartnere på projekt Vision 2050 og har faciliteret samtlige interviews, gruppediskussioner og møder. Der følger nu et udviklingsarbejde, der vil munde ud i den endelige vision for Danmark anno 2050. Herefter igangsættes en aktiveringsproces, som vil være målrettet regeringen, folketinget, ungdoms- og interesseorganisationer samt danske borgere, der på tværs af landet ønsker at engagere sig i en levende og løbende dialog og diskussion om, hvad visionen for Danmark bør være.

Følg med i projekt Vision 2050

Medvirkende

Allan Polack, Adm. direktør, PFA
Anders Dons, Adm. direktør, Deloitte
Andreas Roepstorff, Professor, Aarhus Universitet
André Rogaczewski, Adm. direktør, Netcompany
Anne Kjær Bathel, Medstifter og adm. direktør, ReDI School
Anne Lawaetz Arhnung, Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer
Bente Klarlund, Professor, Københavns Universitet
Birgitte Nauntofte, Dr. Odont. og tidligere direktør, Novo Nordisk Fonden
Birgitte Skadhauge, President, Carlsberg Group Research
Brian Mikkelsen, Adm. direktør, Dansk Erhverv
Christine Buhl Andersen, Bestyrelsesforkvinde, Ny Carlsbergfondet
Christine Ravn Lund, Næstforkvinde, DUF og medlem af FDF
Claus Jensen, Formand, Dansk Metal
Connie Hedegaard, Bestyrelsesforkvinde, Aarhus Universitet
Eske Willerslev, Professor, Københavns Universitet
Eva Berneke, tidligere adm. direktør, KMD
Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet
Henrik Poulsen, Bestyrelsesmedlem, Færch, Carlsberg, Novo Nordisk, Ørsted
Jakob Jensen, Adm. direktør, DBU
Jeanett Albeck, Komponist, sanger og skuespiller
Jeannette Ehlers, Billedkunstner og udvalgsleder for Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg
Jens Hjorth, Professor, Københavns Universitet 
Jens Wandel, UN Secretary General's Designate managing the COVID19 Response and Recovery Fund
Jim Hageman Snabe, Bestyrelsesformand, A.P.Møller-Maersk
Jimmy Mayman, Tech-investor og bestyrelsesformand, UNLive
Jørgen Vig Knudstorp, Formand, Lego Group
Kasper Holten, Teaterchef, Det Kongelige Teater
Kim Fausing, Adm. direktør, Danfoss
Lars Fruergaard Jørgensen, Adm. direktør, Novo Nordisk
Lars Sandahl, Adm. direktør, Dansk Industri
Lasse Horne Kjældgaard, Forfatter & professor, Roskilde Universitet
Lene Rachel Andersen, Medstifter, Nordic Bildung og the European Bildung Network
Lene Tanggaard Pedersen, Rektor, Designskolen Kolding
Lene Tranberg, Arkitekt, partner og medstifter, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Lizette Risgaard, Formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Lykke Friis, Direktør, TænketankenEuropa
Majken Schultz, Professor, Copenhagen Business School
Marianne Dahl, Managing Director & Partner, BCG
Marie Louise Nosch, Professor, Københavns Universitet
Merete Eldrup, Bestyrelsesforkvinde, Københavns Universitet, Nykredit, Rockwool Fonden
Mette Lykke, Stifter og adm. direktør, Too Good To Go
Minik Rosing, Professor, Københavns Universitet
Monika Skadborg, Forperson, Ungeklimarådet
Morten Albæk, Filosof og forfatter
Morten Strunge, Iværksætter, stifter af Mofibo, Onfoneog Plentisamt medstifter af Podimo
Olafur Eliasson, Installatør, billedkunstner og fotograf
Philipp Schröder, Professor, Aarhus Universitet
Poul Erik Tøjner, Museumsdirektør, Louisiana
Rebecca Adler-Nissen, Professor, Københavns Universitet
Stefan Hermann, Rektor, Københavns Professionshøjskole
Stina Vrang Elias, Adm. direktør, Tænketanken DEA
Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark
Trine Nielsen, Tidl. rektor, Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og bestyrelsesmedlem, Tuborgfondet
Ulrik Vestergaard Knudsen, Vicegeneralsekretær, OECDTil oversigt