Carlsbergfondet med i nyt Fondenes Videnscenter | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet med i nyt Fondenes Videnscenter

En række af de største og mest uddelende fonde i Danmark, herunder Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet, etablerer nyt videnscenter, der skal øge informationsniveauet om fondene, deres virke, rammevilkår og betydning i samfundet.

Det nye videnscenter, der vil blive etableret i løbet af første halvår 2018, får til formål at øge kendskabet i offentligheden til de danske fonde og deres aktiviteter, samt formidle ny forskning om fondsrelevante emner. Ønsket er, at centeret kan være med til at fremme grundlaget for en større forståelse af fondenes virke i Danmark og dermed blive en vigtig informationskilde for dem, der ønsker mere information om fondene i Danmark.

En lige så vigtig opgave for videnscenteret bliver at forstærke vidensdelingen og erfaringsudvekslingen mellem fondene, som i stadig større grad samarbejder om konkrete initiativer og projekter. Centerets opgave bliver således at informere medlemmerne om lovgivningsmæssige spørgsmål, som f.eks. statistik, EU-regler, persondata, skat og almen fondslovgivning. 

Læs fælles pressemeddelelse samt liste over samtlige stiftende medlemmer fra Fondenes Videnscenter (PDF)

34 initiativtagere

Bag initiativet til etableringen af Fondenes Videnscenter står 34 erhvervsdrivende og almennyttige fonde og filantropiske foreninger, som på en stiftende generalforsamling mandag den 18. december 2017 blev enige om formål og vedtægter for det nye videnscenter. Bestyrelsen af centeret består af repræsentanter fra de deltagende fonde. En af de første opgaver, som den nye bestyrelse skal løse, er at finde lederen af det nye videnscenter.

Centeret vil være åben for deltagelse af de fonde, der opfylder de vedtægtsmæssige formål om at være uddelende og udøver deres aktiviteter i overensstemmelse med principperne for god fondsledelse.

Centerets bestyrelse består af Lars Hansen (formand), Villum Fonden, Jesper Nygård (næstformand), Realdania, Christian Hartvig, Poul Due Jensens Fond, Marianne Kofoed, Bevica Gruppen, Marianne Philip, Bitten & Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden og formand for Komiteen for God Fondsledelse, Sten Scheibye, Novo Nordisk Fonden, Knud Højgaards Fond og Industriens Fond, Anne-Marie Skov, Tuborgfondet og Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden.  



Til oversigt