Til oversigt

Carlsbergfondet præsenterer ’Vision Danmark 2050’

’Vision Danmark 2050’ samler konkrete refleksioner, idéer og anbefalinger i én vision, der skal fremtidssikre velstanden og velværet i Danmark. Den endelige vision, der er skabt i dialog på tværs af fagligheder og sektorer, præsenteres nu for regeringen.

Download rapporten "VISION DANMARK 2050"

I 2020 tog Carlsbergfondet initiativ til projekt ’Vision Danmark 2050’, der har samlet et bredt udsnit af repræsentanter på tværs af videnskab, forskning, erhvervsliv, uddannelse, kunstens verden og civilsamfundet med henblik på at skabe en fælles vision for fremtidens Danmark baseret på solid viden, kreativ forestillingsevne og velfunderede synspunkter. Nu foreligger så den endelige vision ”Forbundethed – til naturen, hinanden og verden”, der er bredt forankret og udviklet med ambitionen om at skabe en levende og løbende dialog om, hvordan vi skaber det bedst mulige Danmark anno 2050.

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsbergfondet, udtaler om arbejdet:

”I 50’erne og 60’erne samlede Danmark de fremmeste hoveder på tværs af faglighed og ekspertise for i fællesskab at udtænke grundlaget og visionen for det velfærdssamfund, vi kender i dag. Siden er vi trådt ind i et nyt årtusinde, og alle de råstoffer, som vores velstand og velfærd er bygget op af, har vi forsøgt at samle i en ny vision for Danmark. ’Vision 2050’ har som formål at inspirere Danmark til at gøre brug af de unikke muligheder, vi besidder for som samfund at genopfinde os selv, så vi i 2050 kan leve i et land, der danner rammen om det meningsfulde liv, og som er åbent, dannet, samhørigt, tolerant og fremtidssikret.”

Læs ”Vision Danmark 2050: Forbundethed – til naturen, hinanden og verden”

’Vision Danmark 2050’ rummer otte søjler med tilhørende anbefalinger. Fælles for anbefalingerne er en opfordring til, at videnskab bør danne grundlag for lovgivning samt en erkendelse af, at vi alle er forbundet til naturen, til hinanden og til verden. For eksempel skal Danmark i 2050 være et klimaneutralt samfund, som ikke udleder mere drivhusgas, end der bliver optaget. Monika Skadborg, Forperson i Ungeklimarådet, udtaler:

”Danmark skal have en klar ambition om at være foregangsland for den grønne omstilling, og i år 2050 skal vi have transformeret os til at være et klimaneutralt samfund. Udviklingen skal understøttes af økonomiske værktøjer og ‘beyond GDP’-mål, som baner vejen for et bæredygtigt samfund. Vi har én klode tilfælles, og ansvaret er derfor et, vi deler.”

En anden af visionens centrale anbefalinger tager afsæt i, at det danske samfund skal være kendetegnet ved at danne rammen om meningsfulde liv. Det vil sige, at samfundet skal kunne sørge for, at økonomisk velstand også omsættes til eksistentielt velvære. Og løsninger af selv verdens største udfordringer starter hos de mindste borgere, hvorfor børn og unge er epicentret i ’Vision Danmark 2050’.

Stina Vrang Elias, Adm. direktør, Tænketanken DEA, udtaler:

”De børn, som er små i dag, har i 2050 taget uddannelse og haft deres første år på arbejdsmarkedet. Børn og unge skal vokse op med de bedst mulige forudsætninger for at udfolde deres personlighed, være en del af og bidrage til de små og store fællesskaber, dygtiggøre sig og opbygge en tro på, at de er med til at forme deres eget liv og den fremtid, de bliver en del af. Som samfund skal vi investere langt mere i de første år, hvor grundstenene til det gode liv lægges.”

Én af visionens mange anbefalinger er da også, at kunst kommer aktivt på skoleskemaet, samt at der bliver gratis musikskoleundervisning og fri adgang til museer, teatre og anden scenekunst. Direktør for Louisiana, Poul Erik Tøjner, udtaler:

”Kunsten har en helt særlig evne til at berige menneskers liv ved at udfordre fordomme, modvirke mistrivsel og opmuntre til samarbejde, tværfaglighed og nysgerrighed. Under Covid-19’s nedlukning af kulturlivet har mange mærket, hvor tomt livet bliver, når vi ikke stimuleres, provokeres og forundres, hvilket kunsten i dén grad har en evne til. Den erkendelse vil forhåbentlig antænde en gnist og inspirere unge kommende kunstnere til at eksperimentere med vores forestillinger og værdier gennem alle de former, teknikker og discipliner, som kunsten rummer – hvad enten det gælder scenekunst, litteratur, lyd, billede eller endnu andre felter. At man som ung får en indføring i kunstens verden, er afgørende for at skabe dannede, tolerante og reflekterende samfundsborgere.”

Det eksisterende velfærdssamfund kom ikke af sig selv, og det gør fremtidens velfærdssamfund heller ikke. Med ’Vision Danmark 2050’ ønsker Carlsbergfondet sammen med rækken af medvirkende at bidrage til at fremtidssikre vores fantastiske danske velfærdssamfund, så vi som et lille land er godt rustet til at modstå fremtidige udfordringer, gribe mulighederne i det, der forandrer sig, og konsolidere velstanden og velværet i det Danmark, vi kender.

Instituttet for Fremtidsforskning og rådgivningsvirksomheden Voluntas er tætte samarbejdspartnere på projekt ’Vision Danmark 2050’ og har faciliteret samtlige interviews, gruppediskussioner og dialogmøder, der ligger til grund for den endelige vision.

Læs mere om baggrunden for Vision Danmark 2050

Medvirkende i ’Vision 2050’

Allan Polack, Adm. direktør, PFA
Anders Dons, Adm. direktør, Deloitte
Andreas Roepstorff, Professor, Aarhus Universitet
André Rogaczewski, Adm. direktør, Netcompany
Anne Kjær Bathel, Medstifter og adm. direktør, ReDI School
Anne Lawaetz Arhnung, Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer
Bente Klarlund, Professor, Københavns Universitet
Birgitte Nauntofte, Dr. Odont. og tidligere direktør, Novo Nordisk Fonden
Birgitte Skadhauge, President, Carlsberg Group Research
Brian Mikkelsen, Adm. direktør, Dansk Erhverv
Christine Buhl Andersen, Bestyrelsesforkvinde, Ny Carlsbergfondet
Christine Ravn Lund, Næstforkvinde, DUF og medlem af FDF
Claus Jensen, Formand, Dansk Metal
Connie Hedegaard, Bestyrelsesforkvinde, Aarhus Universitet
Eske Willerslev, Professor, Københavns Universitet
Eva Berneke, tidligere adm. direktør, KMD
Flemming Besenbacher, Bestyrelsesformand for Carlsbergfondet
Henrik Poulsen, Bestyrelsesmedlem, Færch, Carlsberg, Novo Nordisk, Ørsted
Jakob Jensen, Adm. direktør, DBU
Jeanett Albeck, Komponist, sanger og skuespiller
Jeannette Ehlers, Billedkunstner og udvalgsleder for Statens Kunstfonds Billedkunstudvalg
Jens Hjorth, Professor, Københavns Universitet 
Jens Wandel, UN Secretary General's Designate managing the COVID19 Response and Recovery Fund
Jimmy Mayman, Tech-investor og bestyrelsesformand, UNLive
Jørgen Vig Knudstorp, Formand, Lego Group
Kasper Holten, Teaterchef, Det Kongelige Teater
Kim Fausing, Adm. direktør, Danfoss
Lars Fruergaard Jørgensen, Adm. direktør, Novo Nordisk
Lars Sandahl, Adm. direktør, Dansk Industri
Lasse Horne Kjældgaard, Forfatter & professor, Roskilde Universitet
Lene Rachel Andersen, Medstifter, Nordic Bildung og the European Bildung Network
Lene Tanggaard Pedersen, Rektor, Designskolen Kolding
Lene Tranberg, Arkitekt, partner og medstifter, Lundgaard & Tranberg Arkitekter
Lykke Friis, Direktør, TænketankenEuropa
Majken Schultz, Professor, Copenhagen Business School
Marianne Dahl, Managing Director & Partner, BCG
Marie Louise Nosch, Professor, Københavns Universitet
Merete Eldrup, Bestyrelsesforkvinde, Københavns Universitet, Nykredit, Rockwool Fonden
Mette Lykke, Stifter og adm. direktør, Too Good To Go
Minik Rosing, Professor, Københavns Universitet
Monika Skadborg, Bestyrelsesmedlem i European Youth Forum
Morten Albæk, Filosof og forfatter
Morten Strunge, Iværksætter, stifter af Mofibo, Onfoneog Plentisamt medstifter af Podimo
Olafur Eliasson, Installatør, billedkunstner og fotograf
Philipp Schröder, Professor, Aarhus Universitet
Poul Erik Tøjner, Museumsdirektør, Louisiana
Rebecca Adler-Nissen, Professor, Københavns Universitet
Stefan Hermann, Rektor, Københavns Professionshøjskole
Stina Vrang Elias, Adm. direktør, Tænketanken DEA
Torben Möger Pedersen, Adm. direktør, PensionDanmark
Trine Nielsen, Tidl. rektor, Danmarks Medie-og Journalisthøjskole og bestyrelsesmedlem, Tuborgfondet
Ulrik Vestergaard Knudsen, Vicegeneralsekretær, OECDTil oversigt