Carlsbergfondet uddeler trecifret millionbeløb til dansk eliteforskning | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet uddeler trecifret millionbeløb til dansk eliteforskning

224 fremragende forskere modtager i disse dage en forskningsbevilling fra Carlsbergfondet. Bevillingerne skal bidrage til at sikre Danmark en fortsat topplacering i international forskning.

Hvordan tilpasser planter sig miljøforandringer? Hvad har kendetegnet udviklingen af det internationale bureaukrati i det 20. århundrede? Hvorfor er nogle unge mænd i stand til at finde en vej ud af et kriminelt gadeliv, mens andre ikke er? Hvordan foregår katalyse på atomart niveau?

De grundvidenskabelige spørgsmål stikker dybt i de mange forskningsaktiviteter inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab, som Carlsbergfondet netop nu igangsætter for et trecifret millionbeløb. Fælles for aktiviteterne er, at de gennemføres på højeste videnskabelige niveau og har en fremragende forsker i spidsen, som har potentiale til at skabe banebrydende resultater.

Se bevillingsoversigten fra Carlsbergfondet i 2018

Fokus på både yngre og veletablerede

I 1876 oprettede brygger J. C. Jacobsen Carlsbergfondet med det formål at støtte det ypperste inden for videnskaben i Danmark. Sædvanen tro har fondet i forbindelse med årets uddeling lagt vægt på at støtte den excellente og innovative forskning, der kan bidrage til at højne dansk forsknings internationale position. Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”Carlsbergfondet uddeler bevillinger til forskere på alle karrieretrin – fra unge postdocs til de etablerede forskere med store, visionære projektideer. Men vi har lige som sidste år haft særlig fokus på den yngre forskergeneration i form af postdocs og de yngre adjunkter og lektorer, som kæmper for at etablere sig som selvstændige forskningsledere med egne forskningsgrupper.”

”Det har også været en prioritet at højne internationaliseringen af unge forskere og dermed give dem mulighed for at høste værdifuld erfaring i højt rangerende internationale forskningsmiljøer. Denne prioritering flugter med Carlsbergfondets strategiske bestræbelser på at styrke internationalisering og generationsskifte på de danske universiteter.”

Der er givet i alt 41 internationaliseringsstipendier til postdocs, som giver dygtige danske forskningstalenter mulighed for at få international erfaring ved verdens førende universiteter. Der er desuden givet 64 postdoc-stipendier til danske og udenlandske talenter til gennemførelse ved danske forskningsinstitutioner.

Ansøgninger for godt 1,4 milliard kroner

I forbindelse med 2018-opslaget modtog Carlsbergfondet i alt 959 ansøgninger om forskningsmidler for godt 1,4 milliarder kroner. Heraf har 224 forskere modtaget en bevilling for en samlet sum af 168.557.325 kroner, hvilket giver en succesrate, målt på antal ansøgninger, på 12 procent.

Godt 90 millioner kr. går til naturvidenskabelige forskningsaktiviteter, 13 millioner kr. til tværvidenskabelig forskning og 65 millioner kr. til aktiviteter inden for humaniora og samfundsvidenskab.

”Carlsbergfondet sætter en ære i at have en lean og effektiv administration. Der var frist for indsendelse af de knap 1000 ansøgninger den 1. oktober, og alle ansøgere har nu fået svar. Vi ved, at mange ikke mindst unge forskere sætter stor pris på denne smidige og agile ansøgningsproces,” siger Flemming Besenbacher.

Carlsbergfondet har som privat fond mulighed for at agere agilt og tilpasse sine virkemidler og uddelinger til det omskiftelige forskningslandskab. Som eksempel indførte Carlsbergfondet allerede få måneder efter udgivelsen af en rapport fra Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd om et såkaldte timeglasproblem i dansk forskning et nyt virkemiddel målrettet nyansatte lektorer/tenure-track adjunkter, som er videreført i år med 13 uddelte bevillinger. Bevillingerne gives på et kritisk stadie i de unge forskeres karriere, hvor det har vist sig vanskeligt at tiltrække selvstændige forskningsmidler.

Carlsbergfondet har desuden bevilget godt 46 millioner kroner til opbygning af forskningsinfrastruktur i form af bl.a. udstyr og apparatur, undersøgelsesdesign og registerdatabaser.

”Carlsbergfondet er stadig det eneste sted i Danmark, hvor forskerne separat kan søge om støtte til mindre infrastruktur. Det er vigtigt, at forskerne har denne mulighed, fordi det giver bedre rammer for at kunne gennemføre forskning på tværs af projekter. Her bidrager vi med et vigtigt virkemiddel, som fremmer samarbejde og kommer flere forskergrupper til gode”, siger Flemming Besenbacher.

Semper Ardens-bevillinger uddeles i 2019

I forbindelse med årets ansøgningsrunde indkaldte Carlsbergfondet interessetilkendegivelser vedrørende visionære 'Semper Ardens' forskningsprojekter, der sigter mod at skabe tværvidenskabelige forskningsnybrud og/eller ”high-risk/high-gain” forskning, som ledes af en internationalt anerkendt professor med en særligt passioneret 'Semper Ardens'-tilgang til forskningen.

Fondet har modtaget i alt 84 interessetilkendegivelser for godt 1 milliard kr. 13 af ansøgerne har fået mulighed for at indsende en fuld ansøgning, og de vil i løbet af 2019 præsentere deres projekter for fondets bestyrelse.
Til oversigt