Carlsbergfondet vedtager ny investeringspolitik | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondet vedtager ny investeringspolitik

Carlsbergfondet vedtager en ny politik for ansvarlige investeringer. Formålet er at opnå et langsigtet attraktivt risikojusteret afkast af fondets investeringer samt bidrage til en bæredygtig global udvikling med fokus på FN’s 17 verdensmål.

I Carlsbergfondet har vi som ambition at investere vores midler således, at de sætter et positivt aftryk på verden og bidrager til omstillingen til en bæredygtig global økonomi. De værdier og bestræbelser har fondet nu nedfældet i en ny investeringspolitik, der skal sætte retning for investeringer af frie midler ud over majoritetsposten i Carlsberg A/S.

Se Politik for ansvarlige investeringer

Den nye politik skal bl.a. sikre, at fondets investeringer i vid udstrækning placeres i selskaber, der arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig global udvikling. Carlsbergfondet forventer desuden, at fondets samarbejdspartnere på kapitalforvaltningsområdet er medunderskrivere af FN’s seks principper for ansvarlige investeringer, internationalt kendt som UN PRI.

Læs mere om UN PRI

Med afsæt i disse principper ønsker fondet bl.a. at indarbejde sociale faktorer samt bæredygtigheds- og governance-faktorer (ESG-faktorer) i investeringsanalyser og beslutningsprocesser, baseret på relevant information vedrørende ESG-faktorer fra de virksomheder, der investeres i.

Stort fokus på ESG-faktorer

I udvælgelsen og den løbende monitorering af samarbejdspartnere, der rådgiver og investerer på Carlsbergfondets vegne, vil fondet således have fokus på kompetencer inden for ESG, omstillingen til en bæredygtig økonomi og aktivt ejerskab.

”Carlsbergfondets nye investeringspolitik skal faktisk ikke ses som et stort nybrud, da fondet allerede igennem flere år har foretaget store investeringer med ESG-faktorerne for øje. Med politikken formaliserer vi nu rammerne for arbejdet og forpligter os ind i fremtiden på den retning, vi allerede har udstukket. Hermed understreger vi fondets ambitioner om at sætte yderligere skub i den generelle positive udvikling i samfundet om en mere ansvarlig investeringspraksis. Jeg håber, at det vil inspirere andre til at gøre det samme,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

Impact investments

Cirka 25 procent af Carlsbergfondets investeringer har siden 2015 været placeret i impact investeringer, som i tillæg til de generelle ESG-mål særligt målrettes virksomheder, der 1) enten gennem strategiske innovative aktiviteter skaber væsentlige bæredygtige resultater, eller 2) skaber forbedringer inden for mange af FN’s 17 bæredygtighedsmål, som for eksempel bæredygtig energi, rent vand eller ansvarligt forbrug og produktion.  

”Med Carlsbergfondets impact investeringer ønsker vi at bidrage aktivt til at skabe nye innovative og bæredygtige teknologier og løsninger. På den måde håber vi meget, at vi som fond kan sætte skub i løsningerne på nogle af verdens væsentligste udfordringer”, siger Flemming Besenbacher om Carlsbergfondets strategiske investeringsfokus.

I tråd med ’Together Towards Zero’

Carlsbergfondet vil ikke udarbejde en selvstændig eksklusionsliste, dvs. en liste over typer af selskaber, som der ikke ønskes at investere i grundet manglende opfyldelse af ovennævnte kriterier. I stedet vil fondet tage udgangspunkt i eksklusionslister og vurderinger fra de screenings-bureauer, som fondets kapitalforvaltere anvender.

Carlsbergfondets nye Politik for ansvarlige investeringer understøtter Carlsberg Groups bæredygtighedsprogram Together Towards Zero, som bl.a. indeholder mål om nul CO2-udledning og nul vandspild på Carlsbergs bryggerier verden over i 2030.Til oversigt