Carlsbergfondets Årsskrift 2020 udkommer i dag - i nyt digitalt format | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondets Årsskrift 2020 udkommer i dag - i nyt digitalt format

Ord og billeder, lyd og video. Forskning kan formidles på mange måder. Det er grunden til, at Carlsbergfondet i dag udgiver sit Årsskrift 2020 i et nyt digitalt format. Dyk ned i læseværdige artikler skrevet af forskerne selv, eller lyt til podcast-samtaler og se explainer-videoer, der kort og koncist indfører i den bredspektrede forskning, som fondet støtter.

Siden Carlsbergfondets grundlæggelse i 1876 har det været fondets fremmeste formål at støtte en bred vifte af grundforskningsaktiviteter i såvel Danmark som internationalt. Forskningsaktiviteterne spænder vidt fra humanistiske til samfunds- og naturvidenskabelige projekter og afspejler den store faglige diversitet, som fondet gennem sine uddelinger kontinuerligt er optaget af at sikre.

Tradition og fornyelse

Siden 1974 har Carlsbergfondet udgivet et Årsskrift, der beretter om de mange banebrydende forskningsaktiviteter støttet af fondet. Den tradition fortsætter vi med udgivelsen af dette års Årsskrift 2020, hvori vi præsenterer et potpourri af vigtige forskningsaktiviteter og den epokegørende viden, som projekterne kaster af sig.

I år har vi imidlertid valgt at gå nye veje og præsenterer derfor årsskriftet i et interaktivt, digitalt format, der giver mulighed for at få perspektiveret forskernes velskrevne artikler med bl.a. podcast-samtaler og explainer-videoer.

Gå til Årsskrift 2020

”Nye tider giver nye muligheder og stiller nye krav. Når man betragter formidling af forskning, som rækker ud over de publicerede peer reviewed forskningsartikler i internationale videnskabelige journals, får de digitale platforme større og større betydning. Vi har derfor valgt i år at producere et fuldt digitalt årsskrift, der integrerer flere forskellige formater, som bredere og dybere perspektiverer de mange forskningsprojekter støttet af Carlsbergfondet - og dermed bringer vi formidlingen mere i tråd med den digitale verden, vi lever i.

Et vigtigt aspekt er også, at vi ud fra et bæredygtighedssynspunkt sparer en stor mængde papir ved ikke at trykke årsskriftet. Jeg håber, at mange vil læse de velskrevne bidrag og få glæde af det digitale format, der gør det muligt at klikke videre til korte videoer og podcast-samtaler med forskerne. Det giver ikke blot en større helhedsforståelse af de konkrete videnskabelige problemstillinger, men kan også inspirere til yderligere interesse og nysgerrighed for forskningen som helhed”, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

At forskningens betydning næppe kan overvurderes har 2020 vist os på allertætteste hold. Corona-krisen har udstillet, hvor sårbare vi er, og hvor stor og vigtig en rolle, videnskaben spiller for os alle.

”Det er Carlsbergfondets fremmeste opgave at støtte videnskaben og give de bedste forskere de bedste betingelser for at skabe nye indsigter til gavn for os alle. Derfor har fondet også doneret mere end 70 millioner kroner til corona-relateret forskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Jeg er glad for, at vi i årsskriftet kan præsentere flere artikler, podcasts og STAY CURIOUS-film, som giver et dybere indblik i forskernes arbejde med at bekæmpe corona-virusset og de konsekvenser, som dets pandemiske udbredelse har fået for vores samfund," udtaler Flemming Besenbacher videre.

Gravportrætter, internationale domstole, Covid-19-vaccine

I Carlsbergfondets Årsskrift 2020 kan man både læse, se film om og lytte til forskningsformidling om bl.a.

  • Udvikling af vaccine og antivirale lægemidler mod Covid-19
  • Genstudier af fortidens domesticerede rissorter
  • Samspillet mellem havenes økosystemer og det globale kulstofregnskab
  • Palmyrenske gravportrætter
  • Studier af sygdomsfremkaldende patogener fra pesten og frem til i dag

Årsskriftet bringer også to artikler om det forgangne år i Carlsbergfondets to afdelinger Tuborgfondet og Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg. Desuden kan man læse en artikel om Carlsberg Laboratoriums målrettede arbejde med innovation og forskning i øl.

Gå til Årsskrift 2020

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Fondet har to hovedformål. Dels gennem en bestemmende aktiepost at sikre værdiskabelsen i bryggeriet Carlsberg A/S, og dels at uddele dividenden fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S til excellent dansk grundforskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Det er Carlsbergfondets vision at brygge viden for en oplyst fremtid. I 2019 uddelte Carlsbergfondet 467 millioner kroner til grundforskning.


Til oversigt