Ændringer i Carlsbergfondets fundats | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ændringer i Carlsbergfondets fundats

Carlsbergfondets fundats er tilrettet og ændret på en række punkter. Videnskabernes Selskab har på et møde den 22. november 2018 vedtaget et af Carlsbergfondets bestyrelse enstemmigt fremsat forslag om tilretninger og ændringer i den gældende fundats.

Der er tale om en række tilretninger og ændringer, som gennemføres for at tilpasse fundatsen til den gældende erhvervsfondslovgivning.

Endvidere er der foretaget en præcisering, så Tuborgfondets bestyrelse fremover udgør en bevillingskomite benævnt bestyrelse. Dette klargør, at det er Carlsbergfondets bestyrelse, der har bevillingskompetencen på baggrund af indstillinger fra bevillingskomiteen.

Den ændrede fundats vil blive tilgængelig på hjemmesiden efter Erhvervsstyrelsens godkendelse.

Læs mere om Carlsbergfondets FundatsTil oversigt