Computerspil skal forene menneskelig og kunstig intelligens | Carlsbergfondet
Til oversigt

Computerspil skal forene menneskelig og kunstig intelligens

Fysiker og professor mso Jacob Friis Sherson fra Aarhus Universitet modtager en Semper Ardens-bevilling på 15 millioner kroner fra Carlsbergfondet til projektet ”Beyond citizen science: hybrid intelligence”. Ved at kombinere menneskelig intuition med computerkraft skal projektet give nye muligheder for at forme fremtidens kunstige intelligens.

Hvad er grænserne for kunstig intelligens? Indtænker forskere i kunstig intelligens i tilstrækkelig grad menneskets særlige måder at løse komplekse problemer på? Lige præcis den udfordring skal et nyt Semper Ardens-forskningsprojekt ”Beyond citizen science: hybrid intelligence” støttet af Carlsbergfondet nu råde bod på ved at inddrage den brede befolkning i forskningsprocessen. Første del af projektet gennemføres i de kommende måneder i samarbejde med DR under overskriften ”Danmarks nye superhjerne”.

Forskning viser, at computerspilleres evne til at løse svære udfordringer kvalitetsmæssigt er på niveau med fysikernes numeriske algoritmer.

Gå til DRs temaside Danmarks nye superhjerne

Gennem computerspil og inddragelse af borgere vil forskerne udvikle en fremtidig hybrid-intelligens, der kombinerer menneskers evolutionært betingede evne til at navigere i komplekse problemer med algoritmers evne til at processere store datamængder. Konkret skal tusinder af mennesker bidrage til at løse komplekse problemer via særligt designede computerspil.

”I fremtidens digitale verden vil viden være magt. Det er derfor et problem, at meget af den viden, vi i dag har om menneskelig opførsel, er baseret på små studier og med deltagere, der ikke repræsenterer den generelle befolkning. Dette vil vi råde bod på med stor-skala citizen science-studier i vores nye social science super collider infrastruktur,” lyder det fra Jacob Friis Sherson.

Carlsbergfondets formand professor Flemming Besenbacher udtaler om bevillingen:

”Jacob Friis Shersons citizen science-tilgang repræsenterer et ægte Semper Ardens-projekt, der vil få stor gennemslagskraft både metodisk og fagligt inden for adskillige videnskabelige domæner såsom psykologi, hjerneforskning og sociologi. Samtidig er jeg meget spændt på at se konkrete anvendelser af adfærdsdata, som giver mulighed for at skabe et demokratisk alternativ til de hemmelige algoritmer, som styrer så meget af vores ageren i digitale medier og giver anledning til polarisering og fake news.”

Forstå menneskets dybeste mysterier

Forskning viser, at computerspilleres evne til at løse svære udfordringer kvalitetsmæssigt er på niveau med fysikernes numeriske algoritmer. Samtidig komplementerer de den kunstige intelligens ved at udvise en anden form for søgeadfærd.

”Vi mener, at moderne kunstig intelligens kan gøres bedre ved at tilføje interaktion med menneskelig intuition. Vores hjerne er kompleks og på mange måder bedre end computeren, men den ville tabe i hukommelsesspil mod en computer. På områder, hvor menneskelig interaktion spiller en rolle, kan computeren dog endnu ikke matche os,” siger Jacob Friis Sherson. Han tilføjer:

”Vi skal forstå menneskets styrker langt bedre. Med mere viden kan vi designe samarbejdende systemer mellem mennesket og computere. At få adgang til menneskets dybeste mysterier kræver langt mere data, end der hidtil har været tilgængeligt. Her mener vi, at citizen science-tilgangen kan være løsningen.”

Bedre datakontrol

I dag laver store tech firmaer komplekse personlige analyser af vores adfærd. Dem bruger de til at give os digitale ydelser, der på den ene side virker fantastisk vedkommende og relevante, men på den anden side er sammensat på en måde, der maksimerer firmaernes indtjening. Når firmaerne ikke gør deres indsigter og algoritmer tilgængelige, er der behov for et demokratisk alternativ.

”Her er vores bud netop denne citizen science-dataindsamling, der er stor nok til at give tilsvarende indsigter, og som vil blive gjort offentlig tilgængelig. Denne viden vil i fremtiden kunne bruges til at beskytte os mod de subtile forsøg på manipulation i digitale produkter,” siger Jacob Friis Sherson.

Læs også Jacob Friis Shersons nye artikel i Carlsbergfondets Årsskrift 2018Til oversigt