Danmark står i H.C. Ørsteds og elektromagnetismens tegn i hele 2020 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Danmark står i H.C. Ørsteds og elektromagnetismens tegn i hele 2020

I år fejrer hele Danmark 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen. Igennem et væld af aktiviteter for såvel børn som voksne sættes både elektromagnetismens og naturvidenskaben betydning for vores samfund på dagsordenen. Carlsbergfondet støtter initiativet i form af bl.a. en foredragsrække om Ørsted, der indledes i slutningen af januar.

I 1820 opdagede den danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted elektromagnetismen. Han så, at en kompasnål bevæger sig, når man bevæger en strømførende ledning hen over den. H.C. Ørsteds opdagelse af sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme er en af verdens største naturvidenskabelige opdagelser. En opdagelse der har muliggjort udviklingen af det moderne samfund. 

Allerede i 1820 var opdagelsen en naturvidenskabelig verdensbegivenhed. Og den dag i dag fortsætter elektromagnetisme med at spille en stor rolle i vores dagligdag overalt omkring os. Forskere arbejder blandt andet på at udvikle bedre batterier, så vi kan lagre grøn energi, indtil vi skal bruge den. For eksempel når solen ikke skinner, eller når viden ikke blæser. 

”H.C. Ørsted er en af de største videnskabsmænd, Danmark har haft. Det er derfor helt på sin plads, at vi i år fejrer hans opdagelse af elektromagnetismen, som stadig fremstår som en af de største inden for naturvidenskaberne”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher. Han siger videre:

”I år hylder vi ham, men allerede i sin samtid nød Ørsted enorm anerkendelse for sin opdagelse og hans mange andre bidrag inden for f.eks. sprog og uddannelse. Hvad der måske er mindre kendt er, at H.C. Ørsted betød rigtig meget for Carlsbergs stifter brygger J.C. Jacobsen. Da han i 1876 grundlagde Carlsbergfondet, skrev han i gavebrevet til Videnskabernes Selskab, at han oprettede fondet ”i levende Erkjendelse af, hvor meget jeg skylder H.C. Ørsteds Lære og vækkende Indflydelse, og som et Vidnesbyrd om taknemmelig Paaskjønnelse af hans Virksomhed for at udbrede Kundskabens Lys i videre kredse.” Jeg glæder mig derfor over, at vi nu benytter 200-året for Ørsteds opdagelse til at udbrede interessen for naturvidenskab og teknologi over hele landet og dermed fremme den naturvidenskabelige dannelse i samfundet på tværs af alle alderstrin”.

Offentlig foredragsrække om H.C. Ørsted og hans opdagelser 

Carlsbergfondet støtter en række formidlingsaktiviteter i forbindelse med fejringen af H.C. Ørsted, som gennemføres under initiativet ”HCØ2020”. Allerede fra slutningen af januar løber en foredragsrække om H.C. Ørsteds liv og betydning af stablen. Foredragsrækken er arrangeret af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Selskabet for Naturlærens Udbredelse med støtte fra Carlsbergfondet.

Foredragene skal indvie både i elektromagnetismen og dens nutidige betydning, men man kommer også helt tæt på H.C. Ørsted og hans liv og virke. For selvom H.C. Ørsted er mest kendt for opdagelsen af elektromagnetisme, så bidrog han til samfundet på mange måder. Blandt andet ved oprettelsen af den polytekniske læreanstalt og med indførelsen af 2000 ord i det danske sprog.

Se program

Udover foredragsrækken har Carlsbergfondet støttet andre projekter under HCØ2020-initiativet, herunder Naturvidenskabsfestival, Big Bang-konferencen, overrækkelsen af H.C. Ørsted Guldmedaljen samt udviklingen af undervisningsforløb- og materialer om H.C. Ørsted.

Om HCØ2020

Formålet med HCØ2020 er med udgangspunkt i H.C. Ørsted at styrke den naturvidenskabelige dannelse i Danmark på tværs af alle alderstrin samt højne den almene viden og interesse for naturvidenskab og teknologi over hele landet – med fokus på fremtidens teknologi og udfordringer.

HCØ2020 skal også sikre, at den brede danske befolkning får en bedre forståelse for, hvem H.C. Ørsted var, hvad elektromagnetisme er og hvad opdagelsen af elektromagnetisme har haft og stadig har af betydning for vores samfund.

HCØ2020-fejringen skal være synlig i det danske samfund i hele 2020. Derfor er målsætningen, at 1,6 millioner danskere skal deltage i et HCØ2020-relateret arrangement i løbet af året.Til oversigt