Danskudviklet Covid-19-vaccine viser lovende takter | Carlsbergfondet
Til oversigt

Danskudviklet Covid-19-vaccine viser lovende takter

Det danske Covid-19-vaccine-forskerhold fra Københavns Universitet publicerer nye resultater i Nature Communications. Resultaterne viser, at deres vaccinekandidat udløser hidtil uset høje antistofniveauer ved forsøg i dyr sammenlignet med vacciner, der allerede er på markedet. Forskningen er bl.a. støttet med en Semper Ardens-bevilling til professor Ali Salanti.

En danskudviklet vaccine mod Covid-19 ser i dyremodeller ud til at give et langt højere immunrespons end mRNA-vaccinerne, der allerede er kommet på markedet og lige nu udrulles over hele verden. Det lover godt for det videre arbejde med vaccinen, der er udviklet af professor Ali Salanti, lektor Adam Sander og lektor Morten Nielsen fra Københavns Universitet med Semper Ardens-støtte fra Carlsbergfondet.

I artiklen “Capsid-like particles decorated with the SARS2-CoV-2 receptor-binding domain elicit strong virus 7 neutralization activity” beskriver forskerne sammen med en lang række samarbejdspartnere den prækliniske udvikling af deres vaccineteknologi og de foreløbige data, der er genereret. Vaccinen – også kaldet en VLP-vaccine, der står for ”virus-like particle” - er baseret på et helt nyt princip, hvor forskerne benytter sig af en såkaldt bakteriel superlim, hvormed de kan fasthæfte corona-virussets Spike-protein på overfladen af en tom, ufarlig virusskal.

Gå til artiklen “Capsid-like particles decorated with the SARS2-CoV-2 receptor-binding domain elicit strong virus 7 neutralization activity”

Stærkt antistof-svar

I artiklen dokumenterer forskerne, at det er lykkedes at lave en stabil vaccine baseret på teknologien. Konkret viser analyserne, at vaccinen indgivet i dyr giver høje antistof-niveauer mod Covid-19. Forskerne har nemlig sammenlignet deres egne prækliniske data i dyremodeller med de prækliniske data for mRNA-vaccinerne i dyremodeller. Her ser det ud til, at Ali Salanti og kolleger opnår en langt højere immunitet med deres VLP-vaccine sammenlignet med mRNA-vaccinerne.

”I samarbejde med professor Søren Riis Paludan viser vi, at disse antistoffer i helt ekstraordinær grad kan forhindre virus i at komme ind i menneskeceller. Faktisk kan vi se, at serum fra vaccinerede mus kan fortyndes op til 80.000 gange og stadig holde virus ude. Vi konkluderer på den baggrund, at såfremt vi kan opnå samme resultat ved forsøg i mennesker, vil vi have en vaccine, der fuldstændigt kan neutralisere virus efter blot én vaccination. Dermed vil den både kunne beskytte alle, også immunsvage, og undgå at give asymptomatisk infektion, dvs. en infektion uden symptomer,” forklarer Ali Salanti.

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”Meget stor ros til Ali Salanti og hans kolleger, der på meget kort tid har produceret flotte resultater, som nu er accepteret til publikation i Nature Communications. Deres alternative vaccineprincip, hvor de limer Spike-proteinet fast på en tom virusskal, udviser et imponerende stærkt immunrespons og er meget visionært. Selvom der allerede nu er vacciner på markedet mod Covid-19, er der brug for fortsat at udvikle og forbedre teknologier, så vi kan få stærkere, længerevarende og mindre logistisk krævende vacciner i spil fremadrettet - både imod Covid-19 og andre sygdomme.”

Realistisk at se samme antistof-niveau i mennesker

Baseret på erfaring med HPV-vaccinen, som er udviklet med en lignende kunstig viruspartikel, mener forskerne, at det er realistisk, at der kan opnås gode resultater i mennesker. Om det lykkes, vil forskerne allerede få et praj om i det forestående fase I/II-forsøg, som er planlagt til at gå i gang i Holland inden for få uger. Til dette er der blevet lavet en industriel produktion af vaccinen, der nu ligger klar og kun afventer sidste godkendelse, før de første personer kan vaccineres.

I forbindelse med forsøget vil forskerne ikke bare måle de niveauer af antistoffer, som vaccinen udløser, men også holde skarpt øje med, hvor langsomt de forsvinder. Der vil nemlig formentlig i fremtiden være behov for bedre og længerevarende Covid-19 vacciner, så man ikke skal revaccinere befolkningen flere gange om året.

”Vi har fra starten vidst, at både mRNA-vacciner og Adeno-virus-vacciner ville komme hurtigere i klinisk afprøvning end vores proteinbaserede vaccine. Men vi har også vidst, at teknologien bag disse vacciner ikke nødvendigvis giver et meget højt antistofsvar, som kan beskytte alle mennesker, herunder ældre og immunsvækkede, der generelt ikke reagerer så godt på vacciner som yngre og raske mennesker.

Vi håber og forventer, at vores vaccine kan inducere et lige så godt immunrespons, som man har set med HPV-vaccinen. Man kan forestille sig, at vores vaccine bliver rullet ud på et lidt senere tidspunkt med henblik på at give langvarig beskyttelse. Når vi sammenligner vores prækliniske data i dyremodeller med de prækliniske data i samme modeller med mRNA-vaccinerne, tyder alt på, at vi opnår langt højere immunitet ved vores VLP-vaccine sammenlignet med mRNA-vaccinerne”, siger Ali Salanti.

En fordel ved den danske vaccinekandidat vil endvidere være, at den kan opbevares ved kun 4 grader, men faktisk måske endda ved stuetemperatur. Det er essentielt for vacciner, der skal distribueres i lande, som ikke kan sikre stabil nedkøling. Et af de største logistiske problemer med Pfizer/BioNTech-vaccinen, som nu er på markedet, er, at den skal opbevares ved -80 grader Celsius.

Læs mere om Covid-19 Semper Ardens-forskningsprojektet
Til oversigt