Regeringens klimamål kræver flere investeringer i forskning og udvikling | Carlsbergfondet
Til oversigt

Debat: Regeringens klimamål kræver flere investeringer i forskning og udvikling

For 10 år siden nåede Danmark den internationale målsætning om at investere 3 procent af vores BNP i forskning og udvikling. Siden har vi årligt nået målet, uden at der har været en diskussion af, om ikke tiden var inde til at definere et nyt og mere ambitiøst mål.

Af: Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand, Carlsbergfondet. Lene Skole, direktør, Lundbeckfonden. Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk Fonden. Ane Hendriksen, direktør, Velux Fonden. Lars Hansen, direktør, Villum Fonden.

Forskning og udvikling er en vigtig investering i fremtiden og nødvendigt for at finde de løsninger, som skal være med til at forme vores samfund og skabe vækst. De frø, vi planter nu, skal vi høste af om 10 år. Om 20 år. Om 50 år.

"I fondene støtter vi den offentlige forskning, og vi er klar til at fortsætte investeringerne"

Det er derfor et vigtigt skridt i den rigtige retning, at den nye regering ser 3-procents målsætningen som et minimum og ikke som et loft. Det giver mulighed for at hæve ambitionerne, så vi kan være på niveau med andre lande og ikke bliver overhalet af dem, der har sat mere ambitiøse mål end os. Af de 3 procent af vores BNP, der investeres i forskning og udvikling, udgør erhvervslivets andel ca. 2 procent, mens det offentliges andel svarer til 1 procent. 

Hvor erhvervslivets forskning i høj grad er rettet direkte mod produkter og løsninger, bedrives den mere langsigtede grundforskning ofte i offentligt regi. Samspillet og balancen mellem de to forskningsindsatser er essentiel for at nå banebrydende resultater. Efter udløb af globaliseringspuljen, der øgede midlerne til universiteterne over en årrække, er statens bidrag til den offentlige forskning stagneret på omkring 16-17 milliarder kroner årligt. Imens har en række andre finansieringskilder, herunder regioner, kommuner og de private fonde, øget deres støtte.

Flere aktører har opfordret regeringen til at være mere ambitiøs, hvad angår offentlige investeringer i forskning og udvikling. Denne opfordring tilslutter vi os. Vi bør gå sammen - erhvervslivet, staten, regioner, kommuner, fondene og andre - om at hæve ambitionsniveauet for dansk forskning og udvikling. Det er nødvendigt for at løse nutidens og morgendagens samfundsudfordringer. 

Danmark har f.eks. med regeringens 70-procents målsætning påtaget sig en pionerrolle, der handler om at reducere udledningen af drivhusgasser. Det er et ambitiøs mål, der ikke kan løses med kendte teknologier, men kræver nytænkning og innovation og et bredt samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. 

I fondene støtter vi den offentlige forskning, og vi er klar til at fortsætte investeringerne. En bred og ambitiøs koordineret indsats vil kunne skabe resultater, der vil give international genlyd, og som vil styrke dansk økonomi, samfundets bæredygtighed og velfærdsudviklingen.Til oversigt