Den Danske Ordbog vokser igen | Carlsbergfondet
Til oversigt

Den Danske Ordbog vokser igen

I dag føjes der 1.685 opslagsord til Den Danske Ordbog, heriblandt verbet binge og det VM-aktuelle ord flødefod. Men også velkendte og småkedelige ord som plastmaling, polskfødt og presseafdeling får en plads i ordbogen, der støttes af Carlsbergfondet.

Men hvorfor overhovedet optage ord, der ikke er spritnye, og som måske endda beskriver forhold og fænomener fra fortiden? Hvad skal vi for eksempel med beatle og fastnettelefoni i 2018?

Den Danske Ordbog afspejler sprogbrugen fra 1950 frem til i dag. Heri registreres sprogbrugen og ordenes betydning gennem et tidstypisk tværsnit af sproget, der giver fremtidige sproginteresserede mulighed for at granske periodens sproglige hovedstrømme og særheder.

Desuden ved man, at velkendte kedelige ord også bliver slået op. Hvor mange t’ er der i fastnettelefoni? Hvor kommer førsteleddet i pylremor fra? Er der en forskel på plastmaling og plasticmaling, eller er de synonymer? Man kan komme i tvivl om meget, og eftersom godt 100.000 brugere benytter ordbogen i hverdagene, skal en ordbog tage højde for mange forskellige tvivlsspørgsmål.

Besøg Den Danske Ordbog

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet. Sitet ordnet.dk, der bl.a. huser Den Danske Ordbog, er blandt DSL’s bedst kendte resurser og optræder medTil oversigt