Krigen mod kræften - version 2.0 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Krigen mod kræften - version 2.0

Foredrag: I Østafrika får mange spiserørskræft, i Rumænien er det nyrekræft, og i Vesteuropa er det tarmkræft. Hvorfor er der forskel på hvilke kræftformer, der forekommer hyppigst fra land til land? Og hvordan finder vi frem til den helt rette behandling? Den britiske forsker Peter Campbell belyser problemstillingen, når han den 23. oktober taler i samtaleserien Det vi ved - Det vi kan.

Hvis vi vil sejre over kræften, skal vi ifølge den britiske forsker Peter Campbell fra Sanger Institute erkende to ting. For det første: man skal behandle alle kræftpatienter med en individuel, skræddersyet behandling, hvor man tager hensyn til kræftknudens genetiske natur hos den enkelte. At finde frem til netop dén behandling, der virker i det enkelte tilfælde, er et kæmpe detektivarbejde. Men det er vejen frem.

For det andet bliver man stadig mere bevidst om, at risikoen for at udvikle bestemte kræftformer til en vis grad afhænger af, hvor vi bor. Rumænere får f.eks. oftere nyrekræft. I Østafrika er især spiserørskræft overrepræsenteret. Og her i Vesteuropa er andelen af tarmkræft-tilfælde højere end andre steder. Det skyldes helt særlige lokale forhold og livsbetingelser, som vi må kortlægge minutiøst, hvis vi vil forebygge den frygtede sygdom. Igen et kæmpe detektivarbejde.

Tid: Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 17:00 (Døre åbner kl. 16.30)

Sted: Festsalen, Københavns Universitet, Frue Plads, Kbh. K.

Efter forelæsningen vil Politikens videnskabsredaktør Lasse Foghsgaard interviewe Peter Campbell og moderere spørgsmål fra publikum.

Læs mere og hent billet

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Billetgebyr 10 kr. pr. billet.

Se tidligere foredragsholdere og læs mere om ”Det vi ved - Det vi kan”

Forelæsningen er en del af samtalerækken ’Det vi ved – det vi kan’, som er udviklet i samarbejde mellem Politiken, Københavns Universitet og Carlsbergfondet med støtte fra Carlsberg Mindelegat for Brygger I.C. Jacobsen.

#DetViVed
Til oversigt