Diplomatarium Danicum opdateret med 207 nye historiske dokumenter | Carlsbergfondet
Til oversigt

Diplomatarium Danicum opdateret med 207 nye historiske dokumenter

Det store danske arkiv over middelalderlige diplomer Diplomatarium Danicum er blevet opdateret med 207 nye dokumenter, der på hver deres måde belyser samfundet i Danmark i perioden 1413-1439. Diplomatarium Danicum er finansieret af Carlsbergfondet.
Hvad er Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Danicum har siden 1932 samlet og publiceret alle middelalderlige, danske diplomer, dvs. retsstiftende tekster såsom pantebreve, fredstraktater, domme etc.

I den nye opdatering kan man dykke ned i alt fra privatretlige skøde- og pantebreve til storpolitiske trakasserier om krig og fred i Østersøregionen, der ikke blot involverede lokale magthavere, men også trak tråde til såvel den tysk-romerske kejser som paven i Rom.

Opdateringen tilføjer kilder, hvori man kan læse om kong Erik af Pommern og hans mange forskellige bestræbelser. Lige fra hans forsøg på at oprette et dansk universitet over hans utidige indblanding i kirkelige forhold i Lund og Cammin til hans uafladelige stridigheder med de holstenske grever og hansestæderne om herredømmet i Slesvig. Stridigheder der kulminerede med, at holstenerne og hanseaterne rottede sig sammen i et forbund og erklærede krig mod kongen og hans riger.

Udkommer i original sprogdragt

Grundlag for ny erkendelse

Diplomatarium Danicums kildekorpus er af afgørende betydning for historisk og filologisk middelalderforskning i Danmark og vore nabolande, og udgivelsen af diplomerne for perioden 1413-1439 vil utvivlsomt danne grundlag for ny erkendelse.

Diplomatarium Danicum er et storstilet udgivelsesprojekt støttet af Carlsbergfondet, der siden 1932 har samlet og publiceret alle middelalderlige, danske diplomer, dvs. retsstiftende tekster såsom pantebreve, fredstraktater, domme etc. 

Frem til år 2000 udkom Diplomatarium Danicum på tryk, og i alt 35 bind er udgivet, hvortil kommer 35 bind af oversættelsesrækken Danmarks Riges Breve. 

De trykte bind, som er udgivet kronologisk, dækker perioden 789-1400 og indeholder ca. 15.000 diplomer. Som for alt historisk kildemateriale gælder det, at jo længere frem i tid vi kommer, jo større er det bevarede materiale.

Siden 2002 er diplomerne fra år 1401 og frem udkommet på diplomatarium.dk – stadig i deres originale sprogdragt (ofte latin, gammeldansk og middelnedertysk) og stadig ledsaget af oversættelser til moderne dansk. I 2007 afsluttedes publikationen af samtlige diplomer for perioden 1401-1412, i alt ca. 3200.

Læs mere om Diplomatarium Danicum og den seneste opdatering hos diplomatarium.dkTil oversigt