Efterlysning: Ny dansk forskningsstrategi | Carlsbergfondet
Til oversigt

Efterlysning: Ny dansk forskningsstrategi

Dansk forskning har det godt. Men der er behov for ny politisk retning, lyder det fra bl.a. formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher, i Altinget i dag.

Uddelingen af de prestigefulde EliteForsk-priser i sidste uge markerer dansk topforsknings formåen, og mens der er bred enighed om, at dansk forskning klarer sig godt, så er der også bekymring for fremtiden.

Flemming Besenbacher, der også sidder i Innovationsfondens bestyrelse, mener, at der er behov for en politisk satsning på forskning. Ikke mindst for at sikre dansk erhvervsliv i den internationale konkurrence. Han mener, at det må være en politisk opgave at udstikke retningen for en ny dansk forskningsstrategi. For selvom de private fonde efterhånden uddeler flere konkurrenceudsatte midler end de offentlige fonde, så er det ikke deres opgave at føre an.

”Vi kan og skal kun være et supplement,” siger Flemming Besenbacher, der også opfordrer politikerne til at ændre det overordnede syn på forskning og uddannelse. I dag opfattes forskning i høj grad som en udgift, men Flemming Besenbacher mener, at det entydigt er en investering, og dermed et erhvervspolitisk instrument:

”Dansk forskning skal ses i en sammenhæng. Som en del af et økosystem, der starter med universiteterne og slutter med eksportindtægter for nu at simplificere det lidt”.

Han efterlyser desuden større investeringer i forskning og uddannelse – især inden for natur-, sundheds- og teknisk videnskab, som der er reel mangel på i erhvervslivet.

”Det er nødvendigt for at vores virksomheder kan konkurrere internationalt. Ellers risikerer man, at de bliver nødt til at flytte,” siger han.

Flemming Besenbacher ser et problem, når forskningen skal udmøntes i virksomheder og arbejdspladser. Han mener blandt andet, at der ansøges om patenter for ideer, der ikke er en reel business case i.

”Vi sender for mange folk videre, inden vi har en business case og ved, om der er kunder til produktet,” siger Flemming Besenbacher.

Samtidig ser han gerne en anden model for teknologioverførslen, som blandt andet skulle trække flere med erfaring fra erhvervslivet ind i vurderingen af ideerne på konsulentbasis.

Læs hele artiklen i Altinget
Til oversigt