Til oversigt

En af arkæologiens verdenspriser går til Carlsbergfondet-forsker

Photos: Wei Gao by courtesy of the Shanghai Archaeology Forum.

Professor Karin Margarita Frei, der har flere bevillinger fra Carlsbergfondet, tildeles en af de eftertragtede arkæologiske verdenspriser for sine banebrydende studier i den mere end 3000 år gamle Skrydstrupkvinden. Frei modtog prisen i kategorien Research Awards ved en ceremoni i Shanghai i fredags den 8. december.

Det internationale Shanghai Archaeology Forum (SAF) uddeler hver andet år “The World’s Archaeological Research Awards”.  Et panel af 30 topforskere fra hele verden udvælger blandt mere end 90 nominerede de 20 prisvindere fordelt i to kategorier “Field Discovery Award” og “Research Award”.

Karin Margarita Frei og hendes medforfattere er blandt prismodtagerne i kategorien Research Awards for deres forskningsresultater om Skrydstrupkvinden fra bronzealderen. Der er tale om de forskningsresultater, som alle har kunnet følge i DRs dokumentarserie “Historien om Danmark” i afsnittet om Metallernes tid. Resultaterne er publiceret tidligere i år i det anerkendte videnskabelige tidsskrift “PlosOne”, og det er på baggrund af denne publikation, at panelet har udvalgt Karin M. Frei som en af vinderne. Karin Margarita Frei udtaler:

”Jeg er meget stolt over at modtage denne pris. Det er fantastisk, at vores tværfaglige forskning kan være med til at skabe ny viden om et samfund, der eksisterede for mere end 3000 år siden og dets mennesker. Det at vi modtager prisen understreger endnu engang, at de danske museumssamlinger rummer et kildemateriale og et forskningspotentiale af internationalt format. Her er noget vi i den grad skal værne om; i vores museumssamlinger ligger et uerstatteligt materiale. Ved hjælp af nye naturvidenskabelige og arkæologiske metoder og tekniker i kombination med nye problemstillinger kan vi til stadighed får ny og overraskende viden om forhistorien og dens mennesker – viden som sætter vores egen tid i perspektiv.”

Naturens GPS afslører vores ophav

Professor Karin M. Frei fra Nationalmuseet og hendes forskerkollegaer har i cirka et års tid arbejdet med at undersøge den mere end 3000 år gamle Skrydstrupkvinde fra bronzealderen, og har her bl.a. kunne afdække, at hun kommer langsvejs fra. Gennem en kombination af retsmedicinske undersøgelser og strontiumisotopanalyser er det afsløret, at hun tog den lange rejse til området omkring Skrydstrup i Sønderjylland, da hun var ca. 13-14 år gammel. Denne viden giver arkæologerne nye muligheder for at forstå bronzealdersamfundets dynamik og langdistance-forbindelser og at forstå enkeltindividers livshistorie.

For at kortlægge kvindernes mobilitet eller rejser bruger Karin M. Frei strontiumisotopanalyser på humant materiale. Strontium er et sporgrundstof, der findes i naturen. Jorden har forskellige stontiumisotop signaturer i forskellige egne af verden afhængig af geologien. Vi optager grundstoffet gennem mad og drikke, og det sætter sig i vores tænder, knogler og hår. Derfor kan strontiumisotoper sige noget om, hvor mennesker har opholdt sig, og hvor længe de har været der.

Undersøgelserne af Skrydstrupkvinden indgår som en del af forskningsprojektet “Tales of Bronze Age Women” der ledes af Karin Margarita Frei og er støttet af Carlsbergfondet.

Læs mere om Professor Karin M. Freis forskning i bronzealderens kvinderTil oversigt