Til oversigt

Kom til Videnskab|Lidenskab – en aften om TEGN

Foto: Ana Cecilia Gonzalez

Vi sætter fokus på afkodning af tegn, skriftens funktioner og det skrevne sprogs betydninger, når Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek afholder sæsonens andet Videnskab|Lidenskab-arrangement. Det sker på Ny Carlsberg Glyptotek torsdag den 28. april kl. 18.30 til 20.15.

Under overskriften TEGN vil journalist Nynne Bjerre Christensen sammen med runolog Lisbeth Imer og kunstner Gudrun Hasle føre os ind i en verden af skrift og betydninger.  

Lyt til tidligere udgaver af Videnskab|Lidenskab på podcast

Forsker på Nationalmuseet, Lisbeth Imer, vil fortælle om sin fascination af runeskriften og hendes mangeårige engagement i at forstå udbredelsen og brugen af runerne gennem tiden. 

Herefter vil kunstner Gudrun Hasle fortsætte samtalen med afsæt i sin kunst, der med hudløst ærlige ord og sætninger med stavefejl eksplicit omfavner hendes ordblindhed og skaber nye ord og betydninger for beskueren.

Læs mere om og køb billet til arrangementet

Om Lisbeth Imer

Vi kender alle Jellingestenen, der blev rejst af Harald Blåtand. Men hvordan har helt almindelige mennesker brugt skriften i deres liv og hverdag i middelalderens Danmark? Lisbeth Imer er cand.mag. i forhistorisk arkæologi og ph.d. i runologi, og som Danmarks førende runeekspert med base på Nationalmuseet er det hende, der undersøger og vurderer alle nye runegenstande, som løbende findes i Danmark.

Lisbeth Imer forsker blandt andet i den brede befolknings kendskab til og kundskab udi skrift i Danmark ca. 1050-1350. Hendes forskning peger på, at skriftsproget har været langt mere udbredt blandt almindelige mennesker end hidtil antaget. Blandt andet er det blevet brug til at skrive hverdagsbeskeder og gældsbeviser i stor stil.

Men hvordan lærte man egentlig at skrive i en tid uden etableret skolevæsen? Hvem var det, der kunne læse og skrive? Og hvad er vigtigt at holde sig for øje, når det gælder afkodning af gammel skrift?

Om Gudrun Hasle

Gudrun Hasle er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi. Hun arbejder med tekst, broderi og maleri i sin kunstneriske praksis.

Helt centralt for hendes værker er brug af tekst og tegn, hvor hun eksplicit omfavner sin egen ordblindhed. Her maler eller broderer Gudrun Hasle hudløst ærlige ord og sætninger med alle de stavefejl, der opstår, når hendes tegn ikke korrigeres. På den måde fremkommer nye ord og betydninger, der får beskuerens parader til at falde og giver plads til refleksioner over det skrevne sprogs betydning. Med en insisterende ærlighed åbner Gudrun Hasle døren til et særligt rum, hvor humor, alvor og det finurlige trives side om side.

Om Videnskab|Lidenskab

Videnskab|Lidenskab sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne til samtaler over et aktuelt tema. Samtalerne rundes af med gratis udskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium. Videnskab|Lidenskab foregår i Festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek og er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek.

Både videnskaben og kunsten ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både vidtfavnende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.

Køb billet til en aften om TEGN

Læs om og lyt til tidligere Videnskab|Lidenskab arrangementer

Læs stort portræt: 'Lisbeth Imers interesse for afkodning af tekst førte hende dybt ind i runernes verden'Til oversigt