Til oversigt

Eske Willerslev modtager Semper Ardens-bevilling til forskning i ældgamle risgener

Carlsbergfondet giver 19 millioner kroner til professor Eske Willerslev fra Center for GeoGenetik på Cambridge University og Københavns Universitet til Semper Ardens-projektet ”Uncovering the genetics of rice resilience to environmental stressors: An ancient genomics approach”. Projektet, der bl.a. gennemføres i samarbejde med Carlsberg Laboratorium, skal kortlægge arvemassen i fortidens ris med henblik på at finde gener, der kan anvendes til at gøre nutidens ris stærkere og mere overlevelsesdygtige.

Det nye forskningsprojekt tager udgangspunkt i den opdagelse, som Eske Willerslev gjorde under sit PhD studie, nemlig at DNA fra planter og dyr kan udvindes direkte fra gamle sedimenter.

Ris er verdens næstvigtigste afgrøde, men hvert år går store dele af udbyttet tabt på grund af sygdomme og ekstremt vejr. Ved at identificere nyttige gener, som kan give nuværende ris mere modstandskraft over for trusler, kan man arbejde målrettet i planteforædlingen for at fremelske netop disse gener. Derved kan man øge udbyttet og forbedre fødevaresikkerheden og bekæmpe sult og hungersnød.

Det er baggrunden for, at Eske Willerslev og forskerkollegerne på Center for GeoGenetik nu modtager en Semper Ardens-bevilling til forskning i risgener. Projektet, der primært skal udføres på Cambridge University, Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet samt Carlsberg Laboratorium, har til formål at kortlægge arvemassen fra fortidens ris med henblik på at finde gener, der kan gøre nutidens ris stærkere og mere overlevelsesdygtige. Ved hjælp af en ny metode udviklet på Center for GeoGenetik (metagenomics environmental DNA) kan forskerne ekstrahere fulde genomer fra blandt andet planter og deres patogener ud fra sedimenter fra bunden af søer.

”Ved at kortlægge arvemassen af forædlet ris gennem de sidste 10.000 år bliver det muligt at finde de genetiske varianter, der har haft betydning for overlevelsen og reproduktionen i ris under ekstreme klimaforandringer og epidemier, men som er gået tabt i forædlingen af nutidens rissorter. Disse genetiske varianter kan så introduceres i nulevende ris og f.eks. bidrage til at gøre dem mere resistente over for ændringer i miljøet. Det vil potentielt kunne bekæmpe sult og øge fødevaresikkerheden verden over,” siger direktør for Center for GeoGenetik, Eske Willerslev.

Formand for Carlsbergfondet, professor Flemming Besenbacher, udtaler om bevillingen:

”Eske Willerslev og forskerne på Center for GeoGenetik har udviklet en kraftfuld metode, der meget detaljeret kan fortælle os, hvordan fortidens rissorter overlevede sygdomsangreb eller klimatiske ændringer gennem naturlig selektion. Perspektiverne er vidtrækkende og vil kunne hjælpe med at løse store globale udfordringer. Projektet er derfor netop af den type, som Carlsbergfondet ønsker at støtte med en Semper Ardens-bevilling, der gives til excellente forskere med en særlig passioneret og brændende tilgang til deres forskning.”

Sedimentkerner fra 15 søer

Der er store tekniske udfordringer ved at kortlægge arvemassen fra fortidens ris. Dels er disse gamle riskorn forholdsvis sjældne og ofte brændte. Dels er DNA’ets kvalitet ikke god. Derfor vil forskningsprojektet tage udgangspunkt i den opdagelse, som Eske Willerslev gjorde under sit PhD studie, nemlig at DNA fra planter og dyr kan udvindes direkte fra gamle sedimenter (environmental DNA).

Dr. Ana Prohaska fra Cambridge University, der har udviklet en unik metode til isolering og sekvensering af individuelle rispollen-genomer, siger:

”Vi vil bore sedimentkerner fra søer i Kina tæt på de områder, hvor risforædlingen startede for ca. 10.000 år siden, og udvinde DNA’et fra fortidens ris direkte fra disse kerner. Vi vil søge efter tabte genetiske varianter som tidligere har udvist modstandsdygtige over for sygdomme og klimatiske ekstremer som for eksempel lange tørkeperioder. De bedste kandidatgener vil herefter blive introduceret i moderne ris. Det gør vi ved at inkorporere de genetiske varianter i deres genom og herefter dyrke disse under forskellige kontrollerede forhold for at finde de mest velegnede sorter.” 

For Carlsberg Laboratorium er frembringelse af høj-kvalitets-råmaterialer af stor vigtighed. Vice President for Carlsberg Laboratorium Birgitte Skadhauge udtaler:

”Et af Carlsberg Laboratoriums nøgleprioriteter er sammen med forædlere rundt om i verden at identificere nye genetiske varianter, som kan modstå ekstreme vejrforhold og klimaforandringer. Dette projekt har til hensigt at identificere gamle genetiske risvarianter som har naturlig robusthed og modstandsdygtighed overfor visse sygdomme. Her kan Carlsberg Laboratorium bidrage med ekspertise i testning og traditionel forædling til at identificere sådanne genetiske varianter i moderne ris og derved forbedre fremtidens risplanter.” 

Projektet ”Uncovering the genetics of rice resilience to environmental stressors: An ancient genomics approach” vil primært blive udført på Cambridge University, Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, og Carlsberg Laboratorium. Projektet vil have deltagere fra England, USA og Kina.Til oversigt