Til oversigt

Carlsbergfondet støtter akut nødproduktion af ethanol med knap 9 millioner kr.

Carlsbergfondet uddeler sammen med Novo Nordisk Fonden 17,5 mio. kr. til akut nødproduktion af ethanol til desinfektionsmidler under COVID-19-krisen. Produktionen baseres på en alkoholbase fra Carlsberg-bryggerierne, der omstiller en stor del af sin produktion til støtte for projektet.

Verdensmarkedet for levering af flere centrale komponenter til sundhedsvæsenet og samfundet under COVID-19-krisen er under pres. Danmark har derfor brug for, at der etableres en øget egenproduktion på en række områder for at komme mest sikkert og hurtigt igennem krisen. Ethanol til produktion af desinfektionsmidler er et af disse områder, og hvor behovet vil vokse yderligere i takt med, at samfundet gradvist lukkes op.

Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol i Kalundborg

Carlsbergfondet træder derfor sammen med Novo Nordisk Fonden til med en millionbevilling, der skal sikre akut nødproduktion af ethanol, som kan anvendes i desinfektionsmidler såsom håndsprit.

Læs den fulde pressemeddelse på Carlsbergs hjemmeside

Der vil blive nedsat et midlertidigt konsortium bestående af Carlsberg, Staten, Ørsted og Ree Holding, som samles i et nyoprettet selskab under Rigspolitiet til nødproduktion af ethanol. Parterne vil i fællesskab etablere en national ethanol-produktion til de danske sygehuse og sundhedssektoren.

Ti tankbiler opererer i døgndrift

Produktionen af ethanol vil finde sted på Ørsteds tidligere demonstrationsanlæg for produktion af 2. generations bioethanol.

Carlsberg har som en del af konsortiet indvilget i at omstille en stor del af sin produktion i Fredericia til at levere den alkoholbase, anlægget skal køre på. Ti tankbiler vil operere i døgndrift for at levere 1,4 millioner liter alkoholbase om ugen for at holde anlægget kørende. De første biler blev sendt afsted allerede torsdag i sidste uge.

Bestyrelsesformand i Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

”Det ligger i Carlsbergfondets DNA at give tilbage til samfundet. Historisk set er fondet også trådt til, når samfundet har været i krise. Det glæder mig derfor, at vi nu sammen med Novo Nordisk Fonden og private virksomheder i fællesskab kan gøre en forskel. Det er helt afgørende for at kunne genåbne det danske samfund, at vi har tilstrækkelige mængder håndsprit, som kan stilles til rådighed i det offentlige rum. Jeg håber, denne akutte nødproduktion kan sikre, at samfundet åbner forsvarligt og begrænser smittespredningen fremadrettet. Jeg vil også gerne takke de mange Carlsberg-medarbejdere, hvis store indsats har gjort dette muligt”.

Også erhvervsminister Simon Kollerup udtrykker sin fulde støtte til projektet: ”Som erhvervsminister er jeg utrolig stolt af at se, hvordan danske virksomheder står sammen, tager ansvar og hjælper til, hvor der er brug for det. Vi befinder os i en situation, der kræver ekstraordinære tiltag og nye samarbejder på tværs for at løse vores udfordringer. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på, hvad den danske ånd er i stand til. Med det får vi nu skabt et produkt, der er helt nødvendigt lige nu.”

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er et af verdens ældste erhvervsdrivende fonde. Fondet har to hovedformål; dels gennem en bestemmende aktiepost at sikre værdiskabelsen i bryggeriet Carlsberg A/S, og dels at uddele dividenden fra Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S til excellent dansk grundforskning inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Det er Carlsbergfondets vision at brygge viden for en oplyst fremtid. I 2019 uddelte Carlsbergfondet 467 millioner kroner til grundforskning, og i marts 2020 uddelte Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet ekstraordinært bevillinger på 95 millioner kr. til forskere, kunstmuseer og civilsamfund i lyset af COVID-19-pandemien.

Carlsbergfondene bevilger 95 mio. kr. til at accelerere indsatsen mod COVID-19
Til oversigt