Til oversigt

Forårsopslag 2023: Søg postdocstipendier hos Carlsbergfondet

Carlsbergfondet åbner i dag for ansøgninger til virkemidler udbudt i Forårsopslag 2023. Fondet opslår både Internationaliseringsstipendier til gennemførelse ved førende udenlandske forskningsinstitutioner samt Visiting Fellowships ved University of Oxford. Desuden udbydes et postdocstipendium ved hhv. Det Danske Institut i Rom samt Det Danske Institut i Athen. Frist for ansøgning er 1. april 2023.

De opslåede postdocstipendier skal alle understøtte yngre forskeres muligheder for at rejse ud i verden og forfølge banebrydende forskningsideer. Desuden skal de bidrage til at fremme internationalisering af dansk forskning samt styrke den yngre forskergeneration generelt.

Forskningsophold i udlandet

Internationaliseringsstipendierne er målrettet ansøgere, der ønsker at gennemføre et uafbrudt forskningsophold uden for Danmark af ét til to års varighed. Fleksibiliteten i opholdets længde er indført i anerkendelse af, at det af f.eks. familiemæssige og personlige årsager kan være en udfordring at tilbringe et helt postdocforløb på to år i udlandet.

Gå til Internationaliseringsstipendier

Visiting Fellowships ved University of Oxford er målrettet ansøgere, der ønsker at gennemføre et toårigt ophold ved et af Europas eliteuniversiteter, som de senere kan bygge videre på i Danmark til gavn for dansk forskning og deres egen fremtidige karriere.

Gå til Visiting Fellowships ved University of Oxford 

For at være berettiget til stipendierne skal ansøgeren have en ph.d.-grad eller have modtaget bedømmelse af ​​ph.d.-afhandlingen. Stipendierne tildeles kun ansøgere, der kan dokumentere en på forhånd stærk tilknytning til dansk forskning.

Postdocstipendier ved de danske institutter i Rom og Athen

Carlsbergfondet opslår endvidere to postdocstipendier ved de danske institutter i Rom og Athen.

Dels udbydes der ét toårigt postdocstipendium ved Det Danske Institut i Rom til forskning inden for humaniora, samfundsvidenskab og/eller naturvidenskab. Stipendiet kan tildeles ansøgere, der har en ph.d.-grad fra en dansk forskningsinstitution og ikke mere end fem års forskningserfaring siden opnåelsen af ​​graden.

Gå til postdocstipendium ved Det Danske Institut i Rom

Dels udbydes der ét toårigt postdocstipendium ved Det Danske Institut i Athen til forskning inden for arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturelle traditioner i Grækenland og Middelhavslandene. Her gælder det også, at stipendiet kan tildeles ansøgere, der har en ph.d.-grad fra en dansk forskningsinstitution og ikke mere end fem års forskningserfaring siden opnåelsen af ​​graden.

Gå til postdocstipendium ved Det Danske Institut i Athen 

Alle indkomne ansøgninger til de udbudte postdocstipendier vil blive grundigt fagligt vurderet af medlemmerne af Carlsbergfondets bestyrelse, der træffer endelig beslutning vedrørende fondets uddelinger.

Få et overblik over Carlsbergfondets åbne virkemidler samt ansøgningsfrister frem til 2025Til oversigt