Carlsbergfondets Forskningspris 2016 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Carlsbergfondets Forskningspris 2016 tildeles førende professorer i matematik og international udviklingsret

25/09/2016

Fra venstre: Flemming Besenbacher, prismodtager Tobias Holck Colding, H.K.H. Kronprinsesse Mary, prismodtager Morten Broberg, Ulla Tørnæs, Mogens Høgh Jensen | Foto: Lars Svankjær

Søndag d. 25 september - på Carlsbergfondets 140-års fødselsdag - modtog professorerne Morten Broberg og Tobias Holck Colding Carlsbergfondets Forskningspris 2016. H.K.H. Kronprinsesse Mary overrakte sammen med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs priserne ved en festmiddag i Ny Carlsberg Glyptotek.

Morten Broberg, professor ved Københavns Universitet, og Tobias Holck Colding, professor ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2016 for en excellent forskningsindsats inden for hhv. international udviklingsret og matematik. Med prisen følger 1 million kr., hvoraf 750.000 kr. gives til forskningsaktiviteter, mens 250.000 kr. er en personlig hædersgave.

Begrundelsen for tildeling af priserne blev fremført af H.K.H. Kronprinsesse Mary, der efterfølgende overrakte priserne sammen med uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs. Festmiddagen, der havde deltagelse af 250 særligt inviterede gæster, bød udover prisoverrækkelsen på taler af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher samt underholdning ved Københavns Drengekor.

”Det er i dag præcis 140 år siden, at Carlsbergs grundlægger, brygger J.C. Jacobsen, stiftede Carlsbergfondet. Det er derfor en helt særlig glæde på denne dag at lykønske Morten Broberg og Tobias Holck Colding med Carlsbergfondets Forskningspris 2016. Ligesom J.C. Jacobsen i både tanker, visioner og værdier satte kvalitet og excellence i forskning, kunst og kultur højt, står dagens to prismodtagere for det ypperste inden for grundforskning i vor tid. Begge nyder stor international respekt for den fremragende forskningsindsats, de hver især leverer inden for deres respektive fagområder, og begge har helt i bryggerens ånd en ”Semper Ardens”-tilgang til forskningen – altså en ”passioneret, altid brændende” måde at gå til de store videnskabelige spørgsmål på”, siger Flemming Besenbacher.

Om Morten Broberg

Professor Morten Broberg får prisen for sin højt anerkendte forskning i de problemstillinger, der er forbundet med udviklingsområdet og særligt i forhold til udviklingsbistand, international handel og retsreformer i udviklingslande. Har indtager en hel central rolle i den internationale forskning og bidrager signifikant til en udvidelse, nuancering og redefinering af forskningsfeltet set ud fra både et grundvidenskabeligt og et anvendelsesorienteret perspektiv. 

Se portræt og film

Om Tobias Holck Colding

Professor Tobias Holck Colding modtager prisen for banebrydende forskning inden for differentialgeometri og geometrisk analyse. Tobias Holck Colding har arbejdet indgående med den såkaldte Ricci-krumning og harmoniske funktioner, og han har karakteriseret alle de mulige former, som minimalflader kan have. Han har desuden arbejdet med, hvordan flader ændrer form over tid. Tobias Holck Colding har løst flere markante problemer i matematikken og har publiceret over et halvt hundrede artikler i ledende internationale tidsskrifter.

Se portræt og film

Om Carlsbergfondets Forskningspris

Uddeling af Carlsbergfondets Forskningspris har været en tilbagevendende årlig begivenhed, siden prisen blev indstiftet på Brygger J.C. Jacobsens 200 års fødselsdag i 2011. Prisen gives til henholdsvis en naturvidenskabelig og en humanistisk/samfundsvidenskabelig forsker, som har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau.

Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt. Prisen har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.

Carlsbergfondets Forskningspris uddeles efter indstilling fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

#CFforskpris

Se billeder fra aftenenTil oversigt