Fortsat stor opbakning til sundhedsrådene – men omkostninger opleves som større | Carlsbergfondet
Til oversigt

Fortsat stor opbakning til sundhedsrådene – men omkostninger opleves som større

Foto: Christian Lindgren/Scanpix

Befolkningen oplever stadig, at corona-situationen er alvorlig. Motivationen til at følge sundhedsrådene udvikler sig fortsat i en positiv retning, og vi agerer i høj grad smitteforebyggende efter indførslen af de seneste restriktioner. Det konkluderer den seneste HOPE-rapport, der udarbejdes på baggrund af forskningsstøtte fra Carlsbergfondet.

Forskerne bag HOPE-projektet, der ledes af professor og Semper Ardens-forsker Michael Bang Petersen, melder i deres seneste rapport om fortsat stor opbakning fra befolkningen til sundhedsmyndighedernes råd og anbefalinger under corona-krisen.

Befolkningen oplever stadig, at situationen er alvorlig. Det ses af, at trusselsfølelsen har stabiliseret sig på det højeste niveau for hele perioden, hvilket især skyldes, at coronavirussen i høj grad opleves som en trussel mod det danske samfund.

Befolkningens opfattelser af sundhedsrådene og motivationen til at agere smitteforbyggende har endvidere overordnet set udviklet sig i en positiv retning de seneste uger. Befolkningen føler i høj grad, at de kan følge sundhedsmyndighedernes råd, at sundhedsmyndighedernes råd er effektive, og at de er motiverede til at følge rådene.

Større oplevede omkostninger ved at følge rådene

De seneste uger observeres der særligt en stigning i den opfattede effektivitet af sundhedsrådene samt den kollektive handlingsmotivation. Stigningen i den opfattede effektivitet af sundhedsrådene skyldes især en stigning i oplevelsen af, at man vil være i så stor sikkerhed som muligt, hvis man følger sundhedsmyndighedernes råd. Stigningen kan hænge sammen med, at der den seneste måned har været markante stigninger i oplevelsen af at få klar information om begrundelserne for sundhedsmyndighedernes råd samt i tilliden til den politiske strategi bag rådene.

Dog observeres der de seneste uger også en stigning i de oplevede omkostninger forbundet med at følge sundhedsmyndighedernes råd.

Stor handlingsparathed trods faldende smittetal

Ser man på befolkningens smitteforebyggende adfærd, har den også ændret sig yderligere i en positiv retning, efter at de seneste restriktioner blev meldt ud i starten af januar. Opmærksomheden på afstand er således fortsat stigende og har nået det højeste niveau for hele perioden, ligesom antallet af smitterelevante kontakter har stabiliseret sig på det laveste niveau for hele perioden.

Samlet set tegner udviklingen et billede af en befolkning, som både tager situationen alvorligt og er handlingsparate og motiverede til at følge sundhedsmyndighedernes råd. Det er værd at bemærke, at denne positive udvikling i befolkningens opfattelser og smitteforebyggende adfærd observeres i en periode, hvor smittetallene har været nedadgående. Dette indikerer, at befolkningen på trods af lavere smittetal forstår alvoren forbundet med den britiske variant (B.1.1.7) og agerer derefter. 

Læs seneste rapport fra HOPE-projektet

Læs mere om HOPE-projektetTil oversigt