Til oversigt

Fortsat stor søgning til Carlsbergfondet

Carlsbergfondet har gennemført sin årlige ansøgningsrunde. Især har der været stor søgning til postdoc-stipendier i Danmark, ligesom lektorstipendierne, som blev introduceret sidste år, fortsat er populære blandt ansøgerne.

Carlsbergfondet modtog ved ansøgningsfristens udløb den 1. oktober 942 ansøgninger, hvilket svarer til sidste års niveau. Det mest efterspurgte virkemiddel i fondets portefølje har igen i år vist sig at være ”Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark”. 299 ansøgninger har fondet modtaget, hvilket svarer til knap en tredjedel af det samlede antal modtagne ansøgninger.

Også Carlsbergfondets ”Distinguished" lektorstipendier viser sig igen populære med 114 ansøgninger, ligesom fondets internationaliseringsstipendier har tiltrukket 100 ansøgninger.

Fokus på yngre forskere

Ligesom sidste år prioriterer Carlsbergfondet at rette midler mod den yngre forskningsgeneration. Postdoc-stipendierne, lektorstipendierne og internationaliseringsstipendierne, der sammenlagt har tiltrukket 513 ud af de 942 ansøgninger, har således alle til formål at støtte yngre forskere i at skabe en selvstændig forskningsprofil, herunder at rejse ud i verden og dygtiggøre sig eller vende hjem fra et forskningsophold i udlandet og etablere sig i Danmark til gavn for dansk forskning.

Især den store søgning til Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark vidner om, at Carlsbergfondet er et af de eneste steder, som udbyder dette virkemiddel.

”Både det historisk høje antal nyudklækkede ph.d.er og det faktum, at Carlsbergfondet som de eneste udbyder støtte til postdoc-stipendier i Danmark, bidrager til det høje antal ansøgninger. Selvom der er tale om ansættelser i Danmark, kræver vi stadig miljøskifte, i praksis ofte fra udlandet og tilbage til Danmark, fordi erfaringen tydeligt viser os, at det virker befordrende for opbygningen af en selvstændig forskningsprofil,” siger formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Stor interesse for infrastruktur

Det næstmest søgte virkemiddel er ”Forskningsinfrastruktur”, som har tiltrukket 178 ansøgninger. Virkemidlet kan benyttes til blandt andet indkøb af apparatur og indsamling af registerdata.

”Carlsbergfondet er også det eneste sted, hvor man kan søge om støtte til forskningsinfrastruktur, idet man hos de fleste offentlige og private fonde er gået over til kun at give støtte opbygning af infrastruktur i forbindelse med projektbevillinger. Vores erfaring er imidlertid, at adgang til moderne apparatur i sig selv styrker forskningen, så vi har valgt at genudbyde virkemidlet i år,” siger formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Semper Ardens-stipendier til de etablerede

For andet år i træk udbød Carlsbergfondet endvidere ”Carlsbergfondets Semper Ardens stipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab”. I alt har 74 søgt stipendiet imod 68 sidste år. Stipendiet gives til etablerede forskere, som ønsker at fordybde sig i et projekt, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi. Virkemidlet er et af de sjældne i Danmark, som imødekommer behovet for midler til humaniora og samfundsvidenskab.

Carlsbergfondet offentliggør 2017-uddelingen medio december.Til oversigt