Fra Carlsbergfondet til dansk forskning: 200 millioner kroner til perspektivrig videnskab | Carlsbergfondet
Til oversigt

Fra Carlsbergfondet til dansk forskning: 200 millioner kroner til perspektivrig videnskab

Fremragende danske forskere og forskningsmiljøer har i 2017 modtaget finansiering til excellente forskningsaktiviteter for 200 millioner kroner. Bevillingerne skal bidrage til at sikre Danmark en fortsat placering i international topklasse.

Iskerner, der skal give ny viden om bratte klimaændringer gennem historien. Kvinder i globale handelskompagnier 17.-19. århundrede. Populisme i dansk politisk set i internationalt lys. Et teleskop, der kan måle ”stjerneskælv” og finde exoplaneter.

Perspektiverne rækker vidt i de forskningsaktiviteter, som Carlsbergfondet har igangsat i 2017 inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Fælles for aktiviteterne er, at de gennemføres på højeste videnskabelige niveau og har en fremragende forsker ved roret, hvad enten der er tale om en postdoc, en yngre lektor eller en erfaren Semper Ardens-forsker på professorniveau.

”Carlsbergfondet støtter excellente forskere uanset hvilket karrieretrin, de befinder sig på. Det afgørende er, at de med deres kreative ideer gør en forskel for dansk forskning målt efter international standard. Vi har lige som sidste år haft særlig fokus på den yngre forskergeneration, idet vi ser det som en vigtig opgave at bidrage til at sikre bedre muligheder for ikke mindst yngre lektorer. De har brug for egne midler til at etablere sig som forskningsledere, så de kan udvikle selvstændige forskningsprofiler og danne deres egne grupper. Her træder vi til på et kritisk tidspunkt i forskerens karriere, hvor det ifølge flere undersøgelser er vanskeligt at tiltrække midler til egne projekter i den gældende bevillingsstruktur”, udtaler formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Ansøgninger for godt 1 milliard

Fondet har netop givet 13 stipendier til unge lektorer i forbindelse med hoveduddelingen 2017. Desuden er der givet i alt 51 postdoc-stipendier til gennemførelse ved både danske og udenlandske forskningsinstitutioner. Hovedfokus for uddelingerne ligger på netop disse virkemidler, der flugter med Carlsbergfondets strategiske prioriteter, som skal styrke internationalisering og generationsskifte på de danske universiteter.

Se hvem der har modtaget en bevilling fra Carlsbergfondet i 2017

I forbindelse med 2017-opslaget har fondet modtaget i alt 941 ansøgninger om forskningsmidler for godt 1,1 milliarder kroner. Heraf opnåede 227 en bevilling for en samlet sum af 156 millioner kroner, hvilket giver en succesrate målt på antal ansøgninger på 13 procent. 74 mio. kr. går til naturvidenskabelige forskningsaktiviteter, 20 mio. kr. til tværvidenskabelige forskning og 62 mio. kr. til aktiviteter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Bevillingerne gives til forskning til udførelse på både danske og udenlandske universiteter.

Bedre muligheder for opbygning af infrastruktur

Fondet har endvidere bevilget 40 millioner kroner til opbygning af forskningsinfrastruktur i form af bl.a. udstyr og apparatur, undersøgelsesdesign og registerdatabaser.

”Carlsbergfondet er det eneste sted i Danmark, hvor forskerne kan søge om støtte til infrastrukturopbygning separat fra et specifikt projekt. Med infrastrukturvirkemidlet ønsker vi at give forskerne bedre rammer for at kunne bedrive videnskab på tværs af projekter. Hermed bidrager vi til at skabe gode rammer for nye projekter, og midlerne kommer således flere forskergrupper til gode”, siger Flemming Besenbacher.

I løbet af 2017 har Carlsbergfondet i øvrigt bevilget midler til flere prominente forskningsprojekter. Læs mere om udvalgte projekter:

H.M. Dronningen lancerer udgravning på Cæsars Forum i Rom

Personlig medicin i velfærdsstatenTil oversigt