Ny kommenteret udgave af H.C. Ørsteds ”Aanden i Naturen” | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny kommenteret udgave af H.C. Ørsteds ”Aanden i Naturen”

Igennem hele 2020 er 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen blevet fejret landet over. Nu bidrager Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til fejringen med udgivelsen af den første kommenterede udgave nogensinde af Ørsteds hovedværk ”Aanden i Naturen”. Udgivelsen er støttet af Carlsbergfondet.

Den nye kommenterede udgave af Aanden i Naturen fylder 454 sider og kan købes via Syddansk Universitetsforlag.

Aanden i Naturen, der er et hovedværk i dansk natur- og litteraturhistorie, udkom oprindelig i to bind i 1849-50 kort før H.C. Ørsteds død i 1851. I anledning af markeringen af 200-året for H. C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen udgives værket nu for første gang i en videnskabelig udgave forsynet med grundige kommentarer og et perspektiverende efterskrift, som formidler Ørsteds tankeverden for et moderne publikum.

I Aanden i Naturen sammenfatter Ørsted sit naturfilosofiske verdensbillede. Naturlovenes harmoni svarer for ham til fornuften eller Gud. Guldalderens kulturelle ideal var en enhedskultur, en syntese af samfundsliv, religion, kunst, politik og videnskab.

Denne enhed præger Aanden i Naturen, der samtidig er båret af Ørsteds stadige bestræbelse på at oplyse sine læsere om naturens indretning og naturvidenskabens landvindinger.

Dialoger, taler og afhandlinger

Indholdet i Aanden i Naturen er meget varieret. Værket rummer både nyskrevne tekster og tekster, som Ørsted tidligere havde udgivet. Udover afhandlinger, hvoraf nogle er af mere populærvidenskabelig karakter end andre, finder man dialoger efter Platons mønster samt adskillige taler, som Ørsted afholdte ved forskellige lejligheder.

"I Tingenes Væsen ligger det saaledes, at vi med den rigeste Betydning af Udtrykket tør sige: Hele Tilværelsen er et Fornuftrige."
Citat fra afhandlingen ”Hele Tilværelsen eet Fornuftrige”, der indgår i første bind af Aanden i Naturen.

Alle tekster er kendetegnet ved det sproglige udtryk, som havde hans dybe interesse. Som en rød tråd gennem det hele går naturvidenskabens nære sammenhæng med æstetik, religion og filosofi.

Den nye kommenterede udgave af Aanden i Naturen fylder 454 sider og kan købes via Syddansk Universitetsforlag.

Gå til Syddansk Universitetsforlag

Om Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udgiver og dokumenterer dansk sprog og litteratur fra de ældste tider til i dag – i bogform og på nettet.

Læs mere om DSL
Til oversigt