Til oversigt

H.M. Dronningen overrakte Carlsbergfondets pris og stipendium

H.M. Dronningen overrækker ”Dronning Margrethes Romerske Pris” til ph.d. og musikolog Christine Jeanneret, Københavns Universitet. Direktør for Det Danske Institut i Rom Marianne Pade oplæser fra talerstolen begrundelsen for tildeling af prisen.

Ph.d. Christine Jeanneret, Københavns Universitet, og ph.d. Trine Johanne Arlund Hass, Aarhus Universitet, modtog i fredags i forbindelse med Det Danske Institut i Roms 50-års jubilæumsfest henholdsvis ”Dronning Margrethes Romerske Pris” 2017 og ”H.M. Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Rom”.

Pris og stipendium, der begge er indstiftet af Carlsbergfondet, blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen ved jubilæumsfesten fredag aften.

Carlsbergfondet indstiftede Dronning Margrethes Romerske Pris i 2015. Prisen uddeles for at styrke og hædre den forskning, der udføres ved eller med tilknytning til Det Danske Institut i Rom.

H.M. Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Rom uddeles ekstraordinært i anledning af 50-års jubilæet for Kay Fiskers bygning, som huser instituttet. Stipendiet gives til et forskningsophold af to-tre års varighed ved instituttet.

Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher med henholdsvis pris- og stipendiemodtager ph.d. Christine Jeanneret, Københavns Universitet (th.), og ph.d. Trine Johanne Arlund Hass, Aarhus Universitet.

”Det Danske Institut i Rom har en helt særlig stjerne hos Carlsbergfondet, og vores fælles historie går langt tilbage. Brygger J.C. Jacobsen tog allerede i midten af 1800-tallet på rejser til Rom, og siden Carlsbergfondets oprettelse i 1876 har fondet finansieret mange forskningsprojekter relateret til romersk arkæologi og kultur. Det var også Carlsbergfondet, der på Bryggerens 150-års fødselsdag 2. september 1961 besluttede at bekoste opførelsen og indretningen af Kay Fiskers smukke hus, som nu har dannet rammen om Det Danske Institut i 50 år. Det er derfor en stor glæde at kunne uddele et postdocstipendium i anledning af 50-års jubilæet for opførelsen af huset. Det er også i år en særlig glæde at uddele Dronning Margrethes Romerske Pris, der blev overrakt af Hendes Majestæt Dronningen selv i forbindelse med Det Danske Instituts årsfest,” siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Om Christine Jeanneret og begrundelse for pristildelingen

Ph.d. Christine Jeanneret, musikhistoriker på Københavns Universitet, er en internationalt anerkendt musikolog. Hendes forskningsinteresser omfatter tidlig Italiensk musik, opførelsespraksis, madrigaler, barokkantater, italiensk opera i det 17. århundrede, kroppen på scenen og kostumer. Hendes seneste forskningsprojekt, i samarbejde med flere danske og skandinaviske forskere, handler om et ganske nyt område, nemlig indførelsen af italiensk opera i Danmark i 1700-tallet og sammenhængen med datidens hofkultur.

Det er Christine Jeannerets store fortjeneste, at hun fører et nyt internationalt forskningsområde til Danmark. Hun har vundet mange prestigiøse internationale stipendier og deltager i store internationale forskningsprojekter. Christine Jeanneret betyder en i dansk sammenhæng tiltrængt internationalisering af et forskningsfelt, der er af stor relevans for Det Danske Instituts virke.

Om Trine Johanne Arlund Hass

Ph.d. og klassisk filolog Trine Johanne Arlund Hass fra Aarhus Universitet modtager H.M. Dronning Margrethe den II’s ”Distinguished” postdoc-stipendium på 2 millioner kroner til projektet Vores Cæsar. Gaius Julius Cæsars danske receptioner.

Projektet vil undersøge danske Cæsarreceptioner, primært i skriftligt materiale. Der er tale om et selvstændigt studium, men der knyttes an til den danske udgravning af Cæsars Forum, som vil fungere som en væsentlig case. Udgravningen er støttet af Carlsbergfondet med 11 millioner kroner.

Læs mere om udgravningen af Cæsars ForumTil oversigt