Videoer: Hvordan bekæmper forskerne COVID-19? | Carlsbergfondet
Til oversigt

Videoer: Hvordan bekæmper forskerne COVID-19?

I marts uddelte Carlsbergfondet 25 millioner kroner til en akut forskningsindsats mod coronavirus og COVID-19. Forskerne har nu arbejdet på højtryk i laboratorierne i knap to måneder, og i to nye Stay Curious-videoer kan man komme med ind bag frontlinjen og blive meget klogere på, hvordan de konkret forsøger at uskadeliggøre virusset.

Siden verden havnede i en krise som følge af spredningen af coronavirus og et hastigt stigende antal sygdomstilfælde og dødsfald, har forskere verden over kastet sig over udviklingen af både behandlinger og en vaccine mod sygdommen COVID-19. Carlsbergfondet meldte sig hurtigt med støtte og bevilgede 25 millioner kroner til et Semper Ardens-projekt, der skal udvikle værktøjer, som kan bekæmpe coronavirusset og på sigt forhindre en lignende pandemi.

To af forskerne i projektet er professor Ali Salanti fra Københavns Universitet og professor Jørgen Kjems fra Aarhus Universitet. I to nye Stay Curious-videoer fortæller de om de forskningsstrategier, som de hver især forfølger i kampen mod coronavirus.

Jagten på en vaccine

Ali Salanti og hans forskerteam arbejder på højtryk for at lave en vaccine, der kan forhindre coronavirusset i at udvikle sig til sygdom hos mennesker. Ligesom de fleste andre af verdens vaccineforskere går de i deres vaccinestrateg efter at ramme coronavirussets såkaldte Spike-protein. Spike-proteinet udløser indtrængen i menneskets celler ved at binde sig til en receptor ved navn ACE2. Det er denne binding, som forskerne forsøger at forhindre med en vaccine.

Ali Salanti og hans team er optimistiske i forhold til mulighederne for at hæmme Spike-proteinet, fordi forsøg i aber foreløbig har vist gode resultater.

Antivirale stoffer som våben

Som et andet modtræk mod coronavirus arbejder Jørgen Kjems på at udvikle antivirale stoffer, der kan binde til coronavirus og dermed forhindre, at virus kan optages i kroppens celler og forårsage skade i form af sygdom. Forskerne laver først et stort bibliotek af forskellige RNA-molekyler, hvoraf nogle vil kunne binde til coronavirus. Herefter selekterer de løbende de bedst bindende RNA-molekyler og ender til sidst ud med den stærkest bindende kandidat, der egner sig til at benytte i en fremtidig behandling mod sygdommen COVID-19.

Forskningen bygger på flere års grundforskning i den anvendte metode. Håbet er, at vi inden for ca. et år har et antiviralt stof, der kan blokere for coronavirus, så virusset ikke længere bliver optaget i kroppens celler.Læs mere om Semper Ardens-projektet


Til oversigt