Konference afslutter Semper Ardens-projekt om Georg Brandes’ hovedværk | Carlsbergfondet
Til oversigt

Konference afslutter Semper Ardens-projekt om Georg Brandes’ hovedværk

I dagene 13.-14. juni afholdes konferencen ”The Global and Digital Georg Brandes” i Carlsberg Akademi. Konferencen markerer afslutningen på Semper Ardens-forskningsprojektet "Digital Currents / Digitale Hovedstrømninger", der nu munder ud i en flersproget digital udgave af Brandes’ storværk "Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur 1-6 (1872-1890)".

Georg Brandes' (1842-1927) storværk Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur 1-6 (1872-1890) har haft stor og dyb betydning både som et videnskabeligt værk og som en kulturkritisk kommentar – i Danmark såvel som internationalt. Med sin komparative metode og sine forestillinger om ’verdenslitteratur’ etablerede Brandes en dialog mellem lande og litteraturer samtidig med, at han introducerede mange udenlandske forfattere og strømninger til Danmark.

De seneste tre år har værket været under granskning af professor på Roskilde Universitet Lasse Horne Kjældgaard. I regi af Semper Ardens-projektet ”Digital Currents / Digitale Hovedstrømninger” har han udforsket værket både som et væsentligt bidrag til formuleringen af en moderne europæisk identitet og som et pionerværk i udviklingen af en internationalt orienteret litteraturvidenskab. Målet har været i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) at udarbejde en digital, kommenteret videnskabelig udgave af værket.

Konferencen ”The Global and Digital Georg Brandes” markerer afslutningen af forsknings- og udgivelsesprojektet. Den nye digitale og videnskabelige udgave vil blive lanceret på konferencen, som desuden vil præsentere nye forskningsperspektiver på Georg Brandes inden for tre tematiske felter: Georg Brandes som international intellektuel, Georg Brandes som en banebrydende skikkelse inden for den komparative litteraturforskning samt de muligheder for forskningen, som den nye digitale udgave af hans hovedværk tilvejebringer.  

Se program for konferencen (PDF)

Gå til den digitale udgave af "Georg Brandes Hovedstrømninger" - Testversion 

Digital udgave med kommentarer

Den nye digitale udgave ”Georg Brandes Hovedstrømninger (1872-1890)” retter sig mod en bred målgruppe også uden for Danmark, hvor interessen for hans værk stadig er udtalt. Bag forskningen og udgivelsen har stået et hold bestående af editionsfilologer, sprogteknologer og litteraturvidenskabsfolk med Jens Bjerring-Hansen fra DSL som hovedredaktør.

I det nye værk danner førsteudgaverne af de seks bind tekstgrundlaget, som er forsynet med et selektivt variantapparat, der skal afspejle de ændringer, som Brandes foretog i senere udgaver. Dertil kommer udførlige forskningsbaserede introduktioner til de enkelte bind af Hovedstrømninger, registre over personer, værker, litterære karakterer og steder i teksterne, linkning til DSL’s ordbøger, søgemuligheder, en tidslinje over Brandes’ liv og internationale aktiviteter, samt forskellige ressourcetekster: tyske, engelske og franske oversættelser af værket samt Brandes’ Forklaring og Forsvar (1872) og selvbiografien Levned 1-3 (1905-08).

Læs mere om Lasse Horne Kjældgaards Semper Ardens-projektTil oversigt