Kun godt halvdelen af danskerne selvisolerer sig efter retningslinjerne | Carlsbergfondet
Til oversigt

Kun godt halvdelen af danskerne selvisolerer sig efter retningslinjerne

Forskerne bag HOPE-projektet konkluderer, at det kun er 54 procent af dem, der har været nær kontakt til en Covid-19-smittet, som isolerer sig selv. Der er således en markant del af de danske borgere, som ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer burde selvisolere, som ikke gør det.

I en ny rapport fremlægger HOPE-projektet, ledet af Semper Ardens-forsker og professor Michael Bang Petersen, resultatet af en undersøgelse af udbredelsen af selvisolation i den danske befolkning. Overordnet konkluderer undersøgelsen, at 85 procent af dem, som er testet positive for Covid-19, selvisolerer sig. Hermed vælger 15 procent at ignorere den positive test.

Samtidig kan forskerne se, at det kun er 54 procent af dem, der har været nær kontakt til en smittet, som selvisolerer. Der er således en markant del af borgerne, som ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer burde isolere sig selv, men som rapporterer, at de ikke gør det.

Professor Michael Bang Petersen siger om de nye resultater:

”Tallene tyder på, at folk ikke ved, hvornår de skal gå i selvisolation. Eller også er der faktorer uden for deres kontrol, eksempelvis at de har behov for at gå på arbejde, som spiller ind på deres adfærd”.

Flere symptomer giver højere grad af selvisolation

Når man ser på dem, som har rapporteret tre eller flere nytilkomne symptomer på Covid-19, er det kun 53 procent, der selvisolerer sig. Og blandt dem, der rapporterer blot ét symptom på Covid-19, selvisolerer kun 11 procent sig.

Myndighedernes anbefalinger er ellers klare. Er man nær kontakt til en smittet person, skal man selvisolere og opføre sig, som om man er smittet, indtil man modtager svar på en corona-test. Man bør som udgangspunkt få foretaget to corona-tests, og kun hvis de begge er negative, kan selvisolationen indstilles.

Feber får flest til at selvisolere

Ser man nærmere på danskernes adfærd ifm. de forskellige konkrete typer af symptomer, der bør afstedkomme selvisolation, er feber det symptom, som i højest grad får folk til at isolere sig selv. Konkret rapporterer 50 procent af dem, som den seneste uge har haft feber, at de selvisolerer. For de resterende symptomer (hoste, ondt i halsen, forstyrrelser i lugte- og smagssansen og åndenød) ligger tallet på 19-30 procent.

Der observeres ikke markante forskelle i selvisolationsmønster på tværs af klassiske demografiske grupper -bortset fra når man ser på alder. Her kan forskerne se, at jo yngre, de smittede er, jo hyppigere selvisolerer de sig, når de har grund hertil. Udviklingen i andelen, der selvisolerer, når de har grund til det, er stabil over tid.

Blandt dem, der selvisolerer, angiver 74 procent, at de i høj grad har kunnet overholde myndighedernes råd. Der observeres ikke her markante forskelle i befolkningens adfærd på tværs af demografiske grupper. Dog rapporterer en lidt større andel blandt de ældste aldersgrupper, at de i høj grad har kunnet overholde rådene under isolation sammenlignet med de unge og midaldrende.

Læs rapporten ”Befolkningens selvrapporterede overholdelse af anbefalingerne om selvisolation” (PDF)

Læs mere om HOPE-projektet Til oversigt