Lecture: Geirfuglen og problemet med masseuddøen | Carlsbergfondet
Til oversigt

Lecture: Geirfuglen og problemet med masseuddøen

Professor på University of Iceland Gísli Pálsson, der bruger en uddød fortidsfugl som spejl til at forstå nutidens masseudryddelse af dyr, holder i dag en Royal Academy Lecture i Den Sorte Diamant. Foredraget er arrangeret af Videnskabernes Selskab med støtte fra Carlsbergfondet.

Da museers jagt på sjældne eksemplarer slog klodens sidste Gejrfugl ihjel i midten af 1800-tallet på den islandske ø Eldey, blev fuglen samtidig et tidligt eksempel på menneskets udryddelse af dyr. I dag uddør arter næsten hurtigere, end vi kan tælle. Flere taler om den 6. masseuddøen i klodens historie, og en FN-rapport fra i år sætter to streger under, at artsrigdommen falder og falder. Det er tid til at få et bredere syn på arternes uddøen og en dybere forståelse af, hvad der er i gang.Den islandske antropolog Gísli Pálsson retter i sit foredrag ”The Awkward Origin of Extinction” blikket mod tidligere episoder af udryddelser. For startede nutidens masseudryddelse, da Gejrfuglen forsvandt?

Hvis ja, hvad kan den og andre ”signaturudryddelser” så fortælle om menneskets nye rolle i naturen i dag, hvor vores aftryk bliver stærkere og stærkere? Måske kan fortiden give os hints til, hvordan vi skal forstå og arbejde med udryddelsen og vores rolle.

Antropologisk syn på naturen

Gísli Pálsson taler for nødvendigheden af et antropologisk syn på menneskets behandling af kloden frem for et naturvidenskabeligt. Desuden vil han tale om, hvordan udryddelsen af en fugleart er et symbol på den omfattende uddøen af arter, der foregår i dag. Samt hvordan mennesket altid har påvirket naturen, blot nu så meget, at man kan tale om, at menneskets udryddelse både er naturlig og unaturlig.

Efter forelæsningen bydes der på RECEPTION med en forfriskning.

Royal Academy Lectures in Humanities and Social Sciences arrangeres med støtte fra Carlsbergfondet.
Til oversigt