Til oversigt

Lektor Erling Strudsholm modtager Dronning Margrethes Romerske Pris 2022

Erling Strudsholm (nr. 2 fra venstre) modtager prisen for sin fremragende indsats inden for forskning i italiensk sprog og kultur.

Carlsbergfondet uddeler hvert år Dronning Margrethes Romerske Pris til en forsker tilknyttet Det Danske Institut i Rom, som har ydet en særlig forskningsindsats. I år er prisen tildelt lektor ved Københavns Universitet Erling Strudsholm, der fik overrakt prisen i forbindelse med årsmødet for Det Danske Institut i Rom fredag aften.

Erling Strudsholm modtager prisen for sin fremragende indsats inden for forskning i italiensk sprog og kultur. Siden 1997 har han været ansat ved Københavns Universitets Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, hvor han utrætteligt har medvirket til at skabe et enestående forskningsmiljø ikke blot inden for italiensk, men også i samarbejde med andre romanske sprog.

Erling Strudsholms primære forskningsområder er italiensk sprogvidenskab, talesprog, sprogvariation, grammatikalisering og sproghistorie. En stor del af Erling Strudsholms forskning har fokuseret på undersøgelser af de såkaldte diasystematiske akser i sproget, for eksempel inden for pronominalsystemet, hvor han bl.a. har været optaget af den historiske udvikling, de dialektale og socialt betingede forskelle samt forskelle mellem talesprog og skriftsprog. Ligeledes har han haft fokus på situationsbetinget og stilistisk variation i sproget.

Erling Strudsholm er bredt internationalt orienteret inden for sit forskningsfelt og har en stor kontaktflade med andre forskningsmiljøer, ikke kun i Italien, men også i Tyskland. Erling Strudsholms forskning har gennem årene manifesteret sig i et stort antal publikationer, ofte udarbejdet i samarbejde med kolleger.

Ydermere har Erling Strudsholm været særdeles aktiv i forhold til at opspore og uddanne unge forskere inden for italiensk sprog og kultur. Han har sat et markant præg på den forskningsbaserede undervisning i italienskuddannelsens sproglige discipliner, som han har udviklet og været ansvarlig for i mange år. Erling Strudsholm har desuden været primus motor for organisering af italienskstudiets studieture, der har bidraget til at give faget en fælles identitet og begejstring for Italien, italiensk kultur og det italienske sprog.

Om Dronning Margrethes Romerske Pris

Dronning Margrethes Romerske Pris uddeles til en forsker, som bidrager til at styrke den forskning, der udføres ved eller med tilknytning til Det Danske Institut i Rom. Prisvinderen udpeges af en komité bestående af formand for Det Danske Institut i Roms bestyrelse Mads Kähler Holst, repræsentant for Kongehuset Henning Fode, forkvinde for Carlsbergfondet Majken Schultz og direktør ved Det Danske Institut i Rom Charlotte Bundgaard.

Prisen uddeles en gang årligt i forbindelse med Det Danske Institut i Roms årsmøde. Med prisen følger et stipendium på 30.000 kr.

Læs mere om Det Danske Institut i Rom
Til oversigt