Til oversigt

Lokal keramik var populært i den antikke by Gerasa

Foto: The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project.

I to videnskabelige artikler giver arkæologer nye bud på, hvorfor lokal keramik tilsyneladende var meget populært i den antikke by Gerasa. Artiklerne giver også et indblik i forskernes overvejelser om økonomi og handelsmønstre i området på den tid. Artiklerne er baseret på analyser af mere end 625.000 keramikskår fra Gerasa, som er produceret over en periode på cirka 600 år.

Mere end 99 procent af den analyserede keramik fra dansk-tyske udgravninger i det nordvestlige kvarter af Gerasa - i dag et arkæologisk site midt i den moderne by Jerash i Jordan - består af lokalt produceret keramik. Ifølge forskerne bag undersøgelserne, herunder professor Rubina Raja fra Aarhus Universitet, er 99 procent en virkelig høj procentsats.

Sortering og dokumentation af alle keramikskår fundet under de dansk-tyske udgravninger i Gerasa, (i dag Jerash, Jordan). Foto: The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project.

Ved at identificere de mønstre, der viser sig gennem kvantitative analyser af keramikken, samt ved at bruge innovative computersimuleringer, fremsætter arkæologer nu forskellige nye teorier om forbrugspræferencer i den antikke by. Disse kan bidrage til at kaste mere lys over, hvorfor det arkæologiske materiale viser en klar dominans af lokal keramik i byen i perioden 2. årh. til midten af 8. årh. e.v.t, hvor byen blev ødelagt af et jordskælv.

Personlige præferencer og forbrugsmønstre kortlægges

I en ny Open Access-artikel "Trends in ceramic assemblages from the Northwest Quarter of Gerasa/Jerash, Jordan" fremlægges en helt ny oversigtsanalyse af de mere end 600.000 keramikfund i Gerasa. Arbejdet er gennemført af Dr. Iza Romanowska og professor Rubina Raja, begge Aarhus Universitet, samt professor Achim Lichtenberger fra Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Fra udgravningerne i nordvest-kvarteret af Gerasa. Udsigt over Artemision med den moderne by Jerash i baggrunden. Foto: The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project.

Resultaterne herfra har de sammen med en række forskerkolleger brugt til videre at undersøge, hvordan personlige præferencer og forbrugsmønstre kan forklare de store mængder lokalt produceret keramik fundet i Gerasa. Undersøgelserne er lavet ved hjælp af såkaldt agentbaserede simuleringsmodeller (ABM) og er nu også fremlagt i artiklen "A study of the centuries-long reliance on local ceramics in Jerash through full quantification and simulation".

Den lokale keramik blev bevidst tilvalgt

Arkæologerne dokumenterer bl.a., at den stærke præference for den lokale keramik må have været udslag af et bevidst valg fra befolkningens side. I sig selv lyder det måske ikke overraskende, at man brugte den lokalt producerede keramik. Men det er overraskende, at den blev foretrukket over så lang en tidshorisont, nemlig omkring 600 år.

”Dét, at befolkningens præference for den lokalt producerede og meget basale keramik var så stærk i så lang tid, åbner for spørgsmål om, hvordan handel blev bedrevet, og hvilke andre produkter - så som for eksempel glas- og metalobjekter - der blev foretrukket som importvarer. Ligeledes åbner det for spørgsmål om, i hvor høj grad den lokale keramik blev eksporteret til omkringliggende byer, og hvor langt væk denne eksport rakte. Studiet lægger således op til videre forskning i økonomiske mønstre og handelsnetværk i regionen,” siger Rubina Raja.

Velkendt produktionscenter for lokal keramik

Gerasa var i den senhellenistiske tid fra ca. 100 f.v.t. og frem til et stort jordskælv ramte i 749 e.v.t. en blomstrende by, der lå sammen med ni andre byer på den østlige grænse af det romerske rige. Byen var et velkendt produktionscenter for lokal keramik – især blev de såkaldte Jerash-skåle og Jerash-lamper produceret i stor stil. 

En såkaldt Jerash-skål fra sidste del af 6. årh. – tidlig 7. årh. e.v.t. fundet under de dansk-tyske udgravninger i Gerasa. Foto: The Danish-German Jerash Northwest Quarter.


De omfattende udgravninger i Gerasas nordvest-kvarter er sket under The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project. Projektet, som har været ledet af Rubina Raja og professor Achim Lichtenberger siden 2011, implementerede som det første i regionen en fuld kvantificeringsmetode, hvormed alt udgravet materiale manuelt blev optalt og registreret digitalt. Dette materiale udgjorde også grundlaget for forskningsprojektet Keramik i Kontekst, som var ledet af Rubina Raja med støtte fra Carlsbergfondet i årene 2015-2020.

Gå til artiklen "Trends in ceramic assemblages from the Northwest Quarter of Gerasa/Jerash, Jordan" 

Gå til artiklen "A study of the centuries-long reliance on local ceramics in Jerash through full quantification and simulation" 

Læs mere om Keramik i Kontekst  

Læs mere om The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project 
Til oversigt