Måling: Danskerne er ved at være corona-trætte | Carlsbergfondet
Til oversigt

Måling: Danskerne er ved at være corona-trætte

Danskerne er ramt af corona-træthed. Det konstaterer forskerne bag Semper Ardens-projektet HOPE med professor Michael Bang Petersen i spidsen. Forskerne kan også se, at vi ikke har ændret adfærd i takt med, at smittetallet er steget.

Imens smittetallene i disse dage kravler op over 3.000 nye daglige tilfælde, viser en ny rapport fra HOPE-projektet, at vi ikke er blevet mere omhyggelige med at overholde sundhedsrådene.

Rapporten, der indeholder data til og med 6. december, fortæller om danskernes adfærd op til den seneste delvise nedlukning af udvalgte kommuner på Sjælland og i Aarhus og Odense. Den viser også, at danskernes opmærksomhed på afstand er faldende, at den negative udvikling i oplevelsen af sundhedsmyndighedernes råd ikke er vendt, og at der er begyndende tegn på corona-resignation i den danske befolkning.

Stadig højt i forhold til andre lande

Borgernes opmærksomhed på anbefalingerne er ganske vist stadig høj sammenlignet med andre lande. Opmærksomheden på hygiejne er også fortsat høj, og antallet af smitterelevante kontakter har den seneste måned været nogenlunde stabil på det laveste niveau siden slutningen af juni. 

Opmærksomheden på at holde afstand har dog været let faldende de seneste uger og er dermed ikke steget i takt med de seneste ugers høje smittetal. Dette skal ses i sammenhæng med, at borgernes trusselsfølelse har stabiliseret sig på et relativt lavt niveau sammenlignet med niveauet i efteråret. Dette kan tages som et positivt udtryk for, at den smitteforebyggende adfærd er blevet en vane, som ikke hviler på bekymring. Men det kan også tages som udtryk for, at borgernes opfattelse af situationen ikke matcher det aktuelle risikoniveau, vurderer forskerne.

Begyndende corona-træthed at spore

Det er også værd at bemærke, at den negative udvikling i danskernes oplevelse af sundhedsrådene endnu ikke er vendt. Tallene viser også det laveste niveau af oplevet handlekompetence i forhold til sundhedsrådene, det laveste niveau af oplevet effektivitet af sundhedsrådene og det højeste niveau af oplevede omkostninger ved sundhedsrådene. Den negative udvikling i tilliden til den politiske strategi er imidlertid vendt.

Forskerne bag dataindsamlingen ser overordnet tegn på en begyndende resignation blandt borgerne. De seneste uger har man nemlig kunnet måle et fald i oplevelsen af, at andre tager hensyn i form af at holde afstand, og at andre støtter op om myndighedernes råd. På trods af dette fald måles der samtidig mindre trang til at påtale eksempelvis manglende afstand over for andre. Det kan tyde på, at man i mindre grad bekymrer sig om, hvorvidt andre tager hensyn og støtter op om myndighedernes råd.

HOPE-projektet er et Semper Ardens-projekt støttet af Carlsbergfondet

Læs rapporten fra HOPE-projektet (PDF)



Til oversigt